MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
 REPUBLIKA SLOVENIJA
Masarykova 16, Ljubljana
je objavilo:
Sklep številka: 6034-96/2014, 1. 9. 2014, Seznam osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta v 9. razredu v šolskem letu 2014/2015.

 

Za našo šolo je določen tretji  predmet Domovinska in državljanska kultura in etika.

 

ravnatelj:Peter Pirc