Našim učencem želimo, da dosežejo na NPZ-ju dobre rezultate, zato od 9. marca do zaključka NPZ-ja potekajo priprave po naslednjem urniku:

6. r
MATEMATIKA- ponedeljek: 7.00-7.40 (učiteljica Anja Klavs)
SLOVENŠČINA- sreda: 6. ura (učiteljica Mateja Malnar)
ANGLEŠČINA- sreda: 7. ura (učiteljica Nikolina Pleše)

9. r
MATEMATIKA- sreda: 7.00-7.40 (učitelj Franc Žganjar)
SLOVENŠČINA- sreda: 7. ura (učiteljica Mateja Malnar)
DKE- petek : 6. ura ( učiteljica Jadranka Zekić)

Kočevje, 5.3.2014                                                                                                                                        Ravnatelj: Peter Pirc