Spoštovani.

Učenci 6., 7. in 8. razreda se morajo za šolsko leto 2015/2016 prijaviti na obvezne izbirne predmete.

Izpolnjeno prijavnico oddajo svojemu razredniku do srede, 22.4. 2015. Navodila za izpolnitev le te so prejeli poleg prijavnice.

Opis obveznih izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali ob zadostnem številu prijav, najdete tukaj.

Kočevje, 14.4.2015

Magda Gornik, pomočnica ravnatelja