Spoštovani starši!

Gotovo vas je večina že s strani vodstva šole, razredničark, zdravstvenih delavcev in tudi iz lokalnih medijev slišala, da je stanje ustne higiene pri otrocih porazno. To velja za celo državo in ne samo Kočevsko, a naša dolžnost je reševati problem, ki je danes tu pri nas. V prejšnjem letu je statistika na naši šoli pokazala, da je imelo od 1. do 5. razreda, le 20 % otrok čiste zobe. To ne pomeni, da si ostali zob niso umivali, temveč pomeni, da so si jih umivali površno, prekratko … Kar nekaj pa si jih niti ne zna umivati pravilno.
Odločili smo se, da moramo tu pristopiti na pomoč vam, za dobro vaših otrok. Projekt uvajanja ščetkanja je zapisan tudi kot temeljni cilj letošnjega leta v letnem delovnem načrtu šole. S 1. 10. 2015 tako začenjamo v 4. in 5. razredih z rednim ščetkanjem zob po malici. Za nas vse, predvsem pa učiteljice, je to gotovo nova obveza, a hkrati to priča o želji vseh, da spremenimo stanje na tem področju. Pri vsem nas bodo spremljale in nudile strokovno podporo delavke ZD Kočevje, največkrat medicinska sestra ga. Tadić. Otroke pa bo obiskovala tudi zobozdravnica dr. Mladenovič. Edini vaši obvezi sta, da otrok prinese do 1. 10. 2015 zobno ščetko in da soglašate s ščetkanjem zob v šoli.
Sam sem prepričan, da bomo s tem korakom pripomogli najprej k lepšim in zdravim zobem in seveda k boljšemu splošnemu zdravju otrok.
Prosim vas, da se o vsem doma z otrokom pogovorite in s podpisom na dopisu, ki ga je domov prinesel vaš otrok, potrdite, da dovoljujete ščetkanje zob v šoli.

Ravnatelj
Peter Pirc