OBVESTILO ZA UČENCE
V petek, 20. 11.2015 se bomo ponovno pridružili projektu »Tradicionalni slovenski zajtrk«. Učenci razredne stopnje (1.- 5. razred) bodo zajtrkovali ob 7.45.
Učenci predmetne stopne (6.-9. razred ) pridejo v šolo ob 7. 20 in začnejo šolski dan z zajtrkom ob 7:30. Zberejo se v učilnici, kjer imajo pouk 1. šolsko uro.
Za zajtrk bo kruh, kočevski med, maslo, mleko in jabolko.

Pri nabavi živil smo posebno pozornost namenili nakupu visoko kakovostnih lokalno pridelanih in predelanih živil- vsa živila so slovenskega porekla.

Živila za Tradicionalni slovenski zajtrk smo naročili:
KRUH: Žito,
MED: Čebelarstvo MA-JA, Šalka vas,
MLEKO IN MASLO: Ljubljanske mlekarne,
JABOLKA: Sadjarstvo Bučar – integrirana pridelava .

Projekt organizira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Čebelarska zveza Slovenije.
Namen dogodka je spodbuditi uporabo živil iz lokalnega območja in otrokom podati vsebine s področja kmetijstva, čebelarstva in prehranjevanja.

Andrejka Topić
Vodja šolske prehrane