Spoštovani starši devetošolcev,

vaši otroci so pred pomembno odločitvijo. Soočajo se z zelo težkim vprašanjem:”Kam naprej in kaj bom počel v življenju?”

Seveda je vprašanje najtežje za tiste, ki o tem razmišljajo resno prvič. Na šoli smo, da jim pri tem pomagamo, še posebej razrednika, svetovalna delavka in psiholog. Kadarkoli se lahko za obisk najavite tudi vi in skupaj poiščemo pot, ki bi bila za vašega otroka najbolj primerna… Takoj vam polagam na srce dve stvari:

– otrok se naj odloči po lastnem premisleku in ne prijateljevih načrtih
in

– imeti možnost ostati v domačem kraju je velika prednost in tudi moje osebno priporočilo (v Kočevju je
kvalitetna šola z odličnimi programi – izkoristite to možnost izbire katerega izmed njih)

Starši učencev, kjer pa nihate med vpisom v srednješolski program oz. gimnazijskim program, pa morate nujno pred vpisom vedeti še za eno stvar, ki se je spremenila “zelo potihem”. Gre za spremembo načina izračunavanja točk, ki se dogaja v primeru omejitev vpisa v 1. letnik študijev. Sprememba je nastala konec januarja letos, nekaj dni pred razpisom za vpis v visokošolske in univerzitetne programe. Vse je podrobno obrazloženo v spodnjih povezavah.

Prej je bila v uporabi ločena tabela za dijake s splošno maturo in dijake s poklicno maturo za VS in UN študije. Po novem se uporabljata dve ločeni tabeli, ena za izračun točk za univerzitetne programe (UN), druga za izračun točk za visokošolske programe (VS). Bistvena sprememba je v izračunu za vpis v UN študije: tu je izboljšan položaj gimnazijcev, saj imajo pri izračunu točk prednost pred maturanti s poklicno maturo in 5. predmetom.

Vsem želim modre odločitve pri enem težjih vprašanj devetletke in tudi adolescence.

Peter Pirc, ravnatelj
P.S.: V prilogi je PPT predstavitev ga. ravnateljice Mete Kamšek (PRILOGA)