SPOŠTOVANI STARŠI!

Zaradi skupne želje po čim bolj zdravem prehranjevanju vaših otrok, sta na spletni strani šole pod Aktualno objavljeni povezavi do:

anketnega vprašalnika o njihovem in vašem zadovoljstvu s prehrano v šoli,
anketnega vprašalnika o uvajanju novih jedi preko projekta ZDRAVKO.

Prosimo, če si vzamete čas in skupaj z otrokom, ki obiskuje 1. – 5. razred, rešite OBE ANKETI .
Učenci predmetne stopnje bodo anketi rešili v šoli.
Vaša mnenja nam bodo v veliko pomoč pri nadaljnjem načrtovanju šolske prehrane. Prosimo, da anketo izpolnite do ČETRTKA, 31.3.2016.

Organizatorka prehrane:Andrejka Topić