POPRAVNI IZPITI ZA 9. RAZRED v šol. letu 2015/2016

 

PREDMET: FIZIKA

DATUM IN ČAS: 21.6.2016 ob 8.30. uri (ustni del)

UČILNICA: fizikalna

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Predsednik: Peter Gradišar

Izpraševalec: Franc Žganjar

Član:  Peter Pirc

PREDMET: SLOVENŠČINA

DATUM IN ČAS: 22.6.2016 ob 10.35. uri (pisni del) ob 12.15. uri (ustni del)

UČILNICA: pisni del v glas. učilnici, ustni del v 4A1

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Predsednik: Maja Gole Premrl

Izpraševalec: Maja Gole Premrl, Petra Debelak

Član:  Tanja Lavrič

PREDMET: MATEMATIKA

DATUM IN ČAS: 22.6.2016 ob 9:45. uri (pisni del), ob 12.10. uri (ustni del)

UČILNICA: 6Ap

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Predsednik: Franc Žganjar

Izpraševalec: Barbara Škulj

Član:  Nadja Oberstar

PREDMET: ANGLEŠČINA

DATUM IN ČAS: 23.6.2016 ob 11.20. uri (pisni del) ob 12.10. uri (ustni del)

UČILNICA: 2A1

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Predsednik: Brigita Prebilič

Izpraševalec: Iva Starc

Član:  Nikolina Pleše

 

PREDMET: KEMIJA

DATUM IN ČAS: 24. 6. 2016 ob 8.00. uri(ustni  del)

UČILNICA: 5AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Predsednik: Peter Gradišar

Izpraševalec: Magda Gornik

Član: Nadja Oberstar

Kočevje, 10.6.2016

Ravnatelj

Peter Pirc