POPRAVNI IZPITI ZA 9. RAZRED v šol. letu 2015/201 3. rok

6.9.2016

FIZIKA: ob 12.15.  uri ( ustni del)

UČILNICA: FIZ

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Peter Gradišar- predsednik,

Franc Žganjar- izpraševalec,

Nadja Oberstar- članica

6.9. 2016

KEMIJA:  ob 10.00 uri (ustni del)

UČILNICA: 5AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Peter Gradišar – predsednik,

Magda Gornik- izpraševalka,

Meta Rupar- članica.

7.9.2016

MATEMATIKA: ob 8.00 uri (pisni del), ob 9.45. uri (ustni del)

UČILNICA: 3Ap

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Nadja Oberstar- predsednica,

Barbara Škulj- izpraševalka,

Peter Pirc – član

 

Kočevje, 29.8.201 6

Ravnatelj:Peter Pirc l.r