SPOŠTOVANI STARŠI UČENCEV 4.–6. RAZREDA!                                                                                                                             

V želji, da vam ponudimo najbolj kvalitetna in uporabna predavanja za pomoč pri vzgoji in delu z vašimi otroki in da bodo le-ta tudi obiskana, smo v preteklem šolskem letu o tem razpravljali tudi na sklicu sveta staršev. Skupno smo določili okvirne teme,  ki vam bodo predstavljene v naslednjih letih. Za ta izobraževanja so namenjena sredstva, ki niso majhna, a so več kot povrnjena, če s predavanj odnesete kakšno uporabno idejo ali celo rešitev. S tem namenom vas bom vsaj dvakrat letno povabil na predavanje, večinoma ločeno po triletjih.

 V torek, 13. septembra 2016,  vabim starše otrok 2. triletja, da se ob 17. uri udeležite roditeljskega sestanka.

Prvi del roditeljskega sestanka (60 minut) bo potekal v avli šole, kjer boste prisluhnili predavanju ga. Mateje Petric  iz Posvetovalnice za učence in starše NM. Naslov predavanja bo: Kdaj, kako in koliko pomagati otroku pri učenju – delajmo z njim, ne namesto njega. Izbrana tema je zelo primerna, saj se otroci v tem obdobju srečujejo s povečanjem  šolskih obveznostmi in je pravilen pristop staršev ključen, da otroci razvijajo samostojnost pri opravljanju šolskih aktivnosti doma.Drugi del roditeljskega sestanka pa bo v matičnih učilnicah, kjer vam bodo razredničarke in razredniki  podali aktualne in nujne informacije ob začetku pouka.

Z iskreno željo, da si starši vzamete čas za obisk sestanka v dobro svojega otroka ter pridobite veliko potrebnih informacij za novo šolsko leto in tudi vzgojo, vas lepo pozdravljam.

                                                                                                                                                                                 Peter Pirc, ravnatelj