Gostje : mladinski pevski zbor OŠ Zbora odposlancev (Mateja Junc), cerkveni mešani pevski zbor Sv. Rok (Feliks Podgorelec)

Klavirska spremljava – Mojca Hribar Osmak

Zborovodkinja – Andreja Pogorelec Šenk

Foto: Borut Šenk