22.6.2017

FIZIKA: ob 8.00. uri ( ustni del)

UČILNICA: FIZ

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Peter Gradišar- predsednik,

Franc Žganjar- izpraševalec,

Barbara Škulj- članica

22.6. 2017

KEMIJA:  ob 8.45. uri  (ustni del)

UČILNICA: 5AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Martina Pleše Porenta- predsednica,

Magda Gornik-izpraševalka,

Peter Gradišar- član

23.6.2017

MATEMATIKA: ob 7.45 uri (pisni del), ob 9.45 uri (ustni del)

UČILNICA: fizikalna

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Nadja Oberstar- predsednica,

Franc Žganjar- izpraševalec,

Barbara Škulj – članica

Kočevje, 12.6.201 7                                                                                                  Ravnatelj:Peter Pirc