Prvi šolski dan učenci 4. razredov s seboj prinesejo samo:

– beležko, mapo in peresnico,

– vse za LUM (risalni blok, kolaž papir, podpisane likovne potrebščine v škatli od čevljev)

Starši nujno seznanite otroka o tem, ali bo prijavljen na šolsko kosilo.

Aktiv 4. razreda