V 1. c smo spoznavali krožno črto na zabaven, pa vendarle vseeno poučen način.  Naredili smo milne mehurčke, odšli ven, skozi slamice pihali v milnico, ustvarjali mehurčke, jih opazovali in tako spoznavali krog in krožno črto. Pri zapisu v zvezek je bilo vse enostavneje.