18.11.2017 je bi na Igu Zbor mladinskih odsekov planinskih društev. Dnevni red je bil kar obširen, med drugim so bila podana razna poročila, stališča in sklepi z okrogle mize o planinski orientaciji in sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine. Jurček Nowakk pa nam je predstavil usposabljanje planinstva za invalide. Po končanih poročilih in razpravi je bila na vrsti podelitev priznanj. Z veseljem sporočam, da je Mladinski odsek našega društva prejemnik najvišjega priznanja, ki ga podeljuje Mladinska komisija »PRIZNANJE MLADINA IN GORE«. Sledila je podelitev priznanj za uspešno končan osem dnevni tečaj za mladinskega voditelja. Med sedemindvajset dobitniki priznanj iz Slovenije in zamejstva so bili tudi trije naši mladi planinci in sicer ELEONORA VIDIC, ŽAN PERKO IN DAVID PEKICA. Slednji se zaradi bolezni ni mogel udeležiti podelitve. Vsem dobitnikom iskrene čestitke tudi iz moje strani.

Milan Mlakar
predsednik PD Kočevje