Št.: 60301-14/2018

Datum: 24. januar 2018

Spoštovani!

Vabimo vas na vpis vašega otroka v prvi razred, ki bo na OŠ Zbora odposlancev (centralna stavba na TZO 28, I. nadstropje).

Vpis bo potekal v ponedeljek, 5. februarja, in v torek, 6. februarja, od 10. do 17. ure.

Če vam vaš delovnik dopušča, pridite do 14. ure, da se izognete gneči.

Vabilu prilagamo obrazec prijavnic za podaljšano bivanje in jutranje varstvo ter obrazec »Prijava na šolsko prehrano«. Ustrezno izpolnjena obrazca prinesite na vpis.

Veselimo se srečanja z vami in vašim otrokom.

Lepo vas pozdravljamo!

Meta Rupar,
svetovalna delavka

PRIPIS:

Otroka v vsakem primeru vpišite na OŠ Zbora odposlancev, tudi če želite, da bi hodil na šolo iz drugega šolskega okoliša.
Pošljite nam prošnjo ali jo prinesite ob vpisu. V njej navedite razloge, zakaj naj bi otrok hodil na drugo šolo. Šoli, kamor bi otroka želeli vpisati, pa posredujte to prošnjo v vednost.

Vse tri šole v občini bomo ravnale enako. Po vpisu se bomo med seboj dogovorile o možnostih zamenjave šolskega okoliša in vas pravočasno obvestili.

Na prošnji morata biti podpisana oba starša, saj nas k temu zavezuje zakon, drugače bo vaša vloga zavrnjena.

Peter Pirc,
ravnatelj