NAVODILA ZA ŠPORTNI DAN, sobota, 7.4.
Učenci pridejo v šolo do 7,45, nato grejo v svojo matično učilnico, reditelji prinesejo malico in pomalicajo. Razredniki so pri svojem razredu pri malici. Zbor vseh je ob 7,55 pred šolo, kjer vsak poišče učitelja, ki je zadolžen za učenca. Po pregledu prisotnosti, gre vsak na svoje vadbeno mesto. Športna oprema je obvezna. Med vadbo, ko niso aktivni, se pobira smeti. Prav tako se vse smeti pobere po končani vadbi. Učitelji, ki so tam, poskrbijo, da ostanejo vadišča čista. Kosila v šoli ne bo. Otroci, ki bodo manjkali, sami odpovejo malico .O tem so bili vsi obveščeni. Vsa navodila za učence bodo obešena na oglasni deski. Športni dan je končan ob 12,00.

KEGLJANJE 6.r.
Od 8,00 do 10,00 ameriški nogomet, nato od 10,00 do 12,00 kegljanje. Na kegljanju morajo imeti obvezno čiste copate. Tudi v nogavicah ali bosi ne smejo na stezo. Na vsaki stezi so po 4, razdelijo se po želji. Najprej 15 minut mečejo za ogrevanje, eden za drugim po 1 met. Nato jim upravnik naredi ( sami ne smejo nič stikati po napravah ), da se jim šteje 50 metov in tekmujejo med skupinami. Po končani prvi seriji zamenjajo steze in spet enako. Na trim naprave v prostoru ne smejo.

KEGLJANJE 8.r.
Od 8,00 do 10,00 imajo kegljanje, kjer morajo imeti obvezno čiste copate. Tudi v nogavicah ali bosi ne smejo na stezo. Na vsaki stezi so po 4, razdelijo se po želji. Najprej 15 minut mečejo za ogrevanje, eden za drugim po 1 met. Nato jim upravnik naredi ( sami ne smejo nič stikati po napravah ), da se jim šteje 50 metov in tekmujejo med skupinami. Po končani prvi seriji zamenjajo steze in spet enako. Na trim naprave v prostoru ne smejo.
Od 10,00 do 12,00 imajo frizbi na pomožnem nogometnem igrišču

NOGOMET 4., 5.r.
Od 8,00 do 10,00 igrajo nogomet na umetnem igrišču, od 10,00 do 12,00 pa ameriški nogomet na pomožnem nogometnem igrišču.

NOGOMET 6.,7.,8.,9.r.
Od 8,00 do 10,00 frizbi na pomožnem nogometnem igrišču, od 10,00 do 12,00 pa nogomet na umetnem igrišču.

FRIZBI
Od 8,00 d0 12,00 na pomožnem nogometnem igrišču. igrišču.

AMERIŠKI NOGOMET
Od 8,00 d0 12,00 na pomožnem nogometnem igrišču. igrišču.

LOKOSTRELSTVO
Od 8,00 do 12,00 za pomožnim nogometnim igriščem.

KOŠARKA
Od 8,00 do 12,00 na košarkarskem igrišču.

ODBOJKA
Od 8,00 d0 12,00 na stadionu

RAVNINSKI POHOD
Od 8,00 do 12,00, proti jezeru, proti Cvišlerjem, mimo OŠ Ob Rinži, proti brunarici v Dolgi vasi, proti Črnemu potoku, nazaj po gozdni poti do Podgorske, po potrebi proti Marofu, na stadion in do šole.

POHOD NA MESTNI VRH
Po Grajski poti proti koči na Mestnem vrhu in nazaj.

TABORNIKI
Od 8,00 do 12,00 v gozdu.

KOLESARJENJE
Od 8,00 do 12,00 po okoliških vaseh.