V želji, da vam ponudimo najbolj kvalitetna in uporabna predavanja za pomoč pri vzgoji in delu z vašimi otroki in da bodo le-ta tudi obiskana, smo v preteklem šolskem letu o tem razpravljali tudi na sklicu sveta staršev. Skupno smo določili okvirne teme, ki vam bodo predstavljene v naslednjih letih. Za ta izobraževanja so namenjena sredstva, ki niso majhna, a so več kot povrnjena, če s predavanj odnesete kakšno uporabno idejo ali celo rešitev. S tem namenom boste vsaj dvakrat letno povabljeni na predavanje, večinoma ločeno po triletjih.

V torek, 18. septembra 2018, ste vabljeni starši otrok1.−9. razreda, da se ob 17. uri udeležite roditeljskega sestanka.

Prvi del roditeljskega sestanka (60 minut) bo potekal v avli šole, kjer bomo prisluhnili predavanju doc. dr. Andreja Kovačiča.

Predstavil vam bo, kako mediji vplivajo na otroke večinoma na nezavedni ravni, na kakšen način skušajo pritegniti pozornost mladih in kaj v resnici sporočajo. Na ta in podobna vprašanja bo v uvodu odgovoril preko predstavitve primerov medijskih vsebin in povezanih skritih sporočil. Predstavljeni bodo tudi trendi razvoja tehnologij in povezane povečane izpostavljenosti medijem tako v svetu kot v Sloveniji.

Drugi del roditeljskega sestanka pa bo v matičnih učilnicah, kjer vam bodo razredniki podali aktualne in nujne informacije ob začetku pouka.

Za 1. razred 2. dela sestanka ne bo.

Z iskreno željo, da si vzamete čas za obisk sestanka v dobro svojega otroka ter pridobite veliko potrebnih informacij za novo šolsko leto in tudi vzgojo, vas lepo pozdravljam.

Peter Pirc, ravnatelj