DAN 34 – prihod v šolo je že za »ovinkom«…

Dragi moji učenci in v tem obvestilu predvsem starši učencev prvega triletja

In to je to… Okrožnica je prišla, navodila so, sicer ne najbolj natančna ter so gotovo bolj predlogi in je veliko prepuščeno nam vodstvom šol… Po mnogih šolah se ne bodo znašli, to je gotovo že sedaj, a sam sem prepričan, da so v tem trenutku to ravno prav in dovolj primerna priporočila. V ponedeljek se bomo malce lovili, opozarjali na nov protokol, obveščali, opozarjali, v torek bomo lepo vadili, v sredo pa se bomo obnašali že kot mojstri.

Najpomembnejša stvar danes predvsem za nas v šoli in deloma tudi vas, bo pridobitev osnovnih informacij, ki jih boste podali učiteljici, ki vas bo poklicala na vašo številko. Vse to bo vplivalo na organizacijo pouka od 18.5.2020 naprej. Vprašani poste sledečih 5 stvari:

  • se bo otrok udeleževal jutranjega varstva in od kdaj
  • bo otrok obiskoval pouk v šoli (obvezno zdravniško opravičilo, če ne bo)
  • se bo otrok udeleževal podaljšanega bivanja in do kdaj
  • bo otrok jedel kosilo
  • bo otrok jedel popoldansko malico

Pomembno je vedeti, da bomo od 18.5.2020 vsi locirani na »novi šoli«, to je na TZONa stari šoli se pouk NE BO izvajal… Sam sem res apeliral na NIJZ in MIZŠ, da nikakor ne moremo formirati skupin do 10 otrok, temveč morajo pustiti možnost do 15, ker lahko le tako zadostimo kadrovskim pogojem… Vesel sem, da so prisluhnili in tako bomo zadevo tudi veliko lažje izpeljali.

Seveda je nujno vedeti tudi, da je šola za učence 1. triletja OBVEZNA. Zadeva ni izbirna, kar pomeni, da bi izbirali ali otrok v šolo gre ali ne. Šola ni vrtec in je obvezna… Izjema so le tisti otroci, ki prebolevajo kakšne hujše bolezni ali pa je v družini kdo od staršev ali sorojencev s hujšo obliko bolezni… Za vse je potrebno seveda zdravniško opravičilo osebnega zdravnika, ki po objavljenih priporočilih in sklepih stroke (objavljeni tudi na spletni strani šole 7.5.2020 – Nujno obvestilo za starše 1. triletja), le to napiše.

Nadalje je pomembno, da se v šolo vračajo le ZDRAVI UČENCI. V skladu s priporočili NIJZ mora šola pred vstopom učenca v šolo obvezno pridobiti podpisano IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V ŠOLO, s katero starši potrdite in zagotovite, da je otrok zdrav. Izjava je na spletni strani, poslana vam bo po e-mailu, prav tako pa bo dostopna v avli šole na TZO. Brez te izjave otrok v šolo ne bo smel.

Zelo pomembno je tudi obvestilo, da bomo skušali prevzem otrok narediti pred vhodnimi vrati, torej da v šolo ne bi vstopal nihče od starševStarši bodo lahko prišli oz. vstopili le v malo avlo, dlje pa ne… Če bomo to s kadrom sposobni narediti, bo gotovo velik doprinos k varnosti. Za spremstvo otrok do razredov, bodo poskrbeli naši delavci. Vsa garderoba bo znotraj skupine. Na srečo govorimo o lepem vremenu in dodatnih oblačil ne bo. Enako bo potekal prevzem otrok. Otroke bomo skušali pripeljati do vrat…

Na šoli bomo poskušali v celoti izvajati tudi jutranje varstvo ter podaljšano bivanje. Ker nam zaradi hudega pomanjkanja kadra, ki je posledica delitve učencev na manjše učne skupine, predstavlja to izredno organizacijsko težavo, vas prosimo, da temeljito premislite, če in nato od oz. do kdaj boste svojega otroka vključili v jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Vse ure, ki ste jih zapisali na začetku leta so sedaj nerelavantne in boste danes po 9:30 klicani s strani učiteljic…

In kot vedno pravim – HRANE BO…Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Na šoli bomo za vašega otroka pripravljali obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Pri tem bomo upoštevali priporočila NIJZ. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, zato v primeru, da bo otrok iz zdravstvenih razlogov ostal doma, ne pozabite na redno odjavljanje prehrane.

Toliko za danes – zelo podrobno pa nekje v četrtek… po alinejah, da ne bo nič prepuščeno NAKLJUČJUStarši otroci prihajajo v najboljše roke in bomo za njih poskrbeli kot znamo – torej vrhunsko…

Naj pričakovanje raste in naj se veselijo… Spet bodo tam, kjer morajo biti… Ne toliko zaradi znanja kot zaradi socioloških vidikov…

Vse dobro vsem

Peter Pirc, ravnatelj