Spoštovani starši!

… in končno prihajajo še zadnje »selivke«… Po dveh mesecih in pol, bomo tako spet v šoli vsi. Sam sem res zelo, zelo vesel…

S 3. 6. 2020 se torej vračajo še vaši otroci, učenci 6., 7. in 8. razredov.

Na šoli veljajo nova pravila, ki se jih bo potrebno držati in bodo o njih obveščeni otroci prvo šolsko uro s strani učiteljev, razrednikov, ter seveda mene.. Učenci bodo ves potek pouka v isti učilnici, torej se bodo menjavali samo učitelji, v svojih učilnicah se bodo zadrževali tudi odmore, sprehajanja med učilnicami ne bo, na hodnikih, jedilnici in vseh skupnih prostorih se bo upoštevalo varno razdaljo. Poudarjalo se bo osebno higieno, ki jo moramo vsi ponotranjit. Zaščitne maske za učence niso obvezne, ne glede na njihovo starost. Če jo želijo imeti, imajo lahko svojo oz. jo prejmejo pri dežurni učiteljici. Za učitelje je uporaba zaščitne maske priporočljiva, obvezna pa vedno, ko se približajo do otroka na manj kot meter in pol.

Vstop v šolo bo izključno na glavnem vhodu. Pri vhodu bo zaposlena delavka šole, ki bo otroka prevzela, poskrbela za razkuževanje in otroka usmerila do učilnice. Učenci bodo imeli toliko ur, kot jih imajo na urniku brez izbirnih predmetov. Le ti se bodo še vedno izvajali na daljavo, da ne pride do mešanja otrok. Vstop v šolo za starše v času pouka ni dovoljen, razen če gre za dogovor s strokovnim delavcem šole, ki ga pri vhodu počaka in pelje do ustreznega prostora. Za zunanje obiskovalce je med gibanjem po šoli obvezna uporaba zaščitne maske.

Otrok bo v šoli imel obroke, ki ste jih povedali ta teden ob klicu vaše razredničarke. Kosila bodo potekala po točno določenem urniku, saj je v jedilnici prostora za določeno število otrok.

Vem, da je vse nekaj novega za vse učence, a mora nas spremljati optimizem in predvsem fleksibilnost, da se lahko vsi zelo hitro prilagodimo novo nastali situaciji. Vsi ukrepi so izključno z namenom varnosti, ter želje, da minimiziramo možnost obolevanja. Dejstvo pa je, da je uspeh pogojen z delom in sodelovanjem vseh. Sam sem prepričan, da ne bo pretiranih težav…

Lepo vas pozdravljam in se zahvaljujem za vse razumevanje

Peter PIRC, ravnatelj