Spoštovani starši,

včeraj smo na svetu staršev razpravljali tudi o ocenjevanju za tekoče šolsko letoNa šoli sem sprejel pravila, za katere je prav da veste… Seveda je v prvi vrsti otrok in vsekakor bo narejeno vse, da se ga bo lahko v tem čudnem šolskem letu le tega ocenilo, da ne bo povzročalo to dodatnega stresa.

Kot veste imamo po pravilniku, ki ga je sprejela ministrica, letos le eno ocenjevalno obdobje.

Pri predmetih, ki so po urniku eno ali dve uri, sta potrebni na koncu šolskega leta dve oceni, pri predmetih, ki so na urniku tri ali več ur, pa tri ocene v celem šolskem letu. Pogoj je, da vse pridobljene ocene niso samo s pisnih ocenjevanj.

Da ne bo kakšnega nepotrebnega pretiravanja z ocenami in so pravila jasno postavljena, velja na naši šoli naslednje:

1. Vsak učitelj bo lahko do konca šolskega leta pri svojem predmetu pisal 1 pisni test.

2. Samo pri temeljnih predmetih (SLO, TJA in MAT) se bosta lahko pisala do konca šolskega leta dva pisna testa.

3. V naslednjem tednu bo na spletni strani objavljena tabela, kjer bodo vpisani vsi pisni testi do konca šolskega leta, za katere se bodo učitelji odločili.

4. Vsa ustna ocenjevanja bodo v letošnjem šolskem letu napovedana za vse učence.

5. Vsi preostali dnevi dejavnosti se bodo izvajali konec junija oz. ga bo vodja postavil na dan, ko ni napovedanih pisnih testov.

6. Šole v naravi zaenkrat ostajajo v terminih, ki so določeni.

S tem sporočilom vas še naprošam, da nikar ne pozabite na govorilne ure pri učiteljih, ki so sicer po ZOOM-u, a v enakem časovnem obdobju (vsak prvi torek za 4. do 9. razred in vsak prvi četrtek za 1. do 3. razred). Torej danes imate že možnost, da se povežete s katerimkoli učiteljem.

Postopek:

1. Učitelju napišete e-mail, da se bi udeležili govorilne ure

2. Učitelj vam poda povezavo in uro, ko vas bo sprejel

Res vas toplo vabim, da na to sodelovanje ne pozabite.

Prav tako pa vas prosim tudi, da pri razredniku poveste, če bi vaš otrok potreboval kakršnokoli pomoč pri katerem od predmetov, da uredimo tudi to. Vsem, ki bodo izrazili voljo in željo po delu, bomo z veseljem to omogočili.

Želim vam vse dobro in predvsem vsem nam, da služi zdravje

Vaš ravnatelj