22. 6. 2021

ZGODOVINA:  ob 9.45. uri ustni del

UČILNICA: 4AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Tilen Nosan – predsednik,

Mateja Malnar – izpraševalka, 

Meta Rupar – članica

23. 6. 2021

MATEMATIKA:  ob 7.45. uri pisni del

UČILNICA: 4AP (nadzorni učitelj Tilen Nosan)

Ob 10.30. uri ustni del

UČILNICA: 4AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Franc Žganjar – predsednik

Nadja Oberstar – izpraševalec

Barbara Škulj – član

 

SLOVENŠČINA:  ob 7.45. uri pisni del

UČILNICA: 2AP (nadzorni učitelj Mateja Malnar)

Ob 9.00. uri ustni del            

UČILNICA: 2AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Maja Gole Premrl – predsednik

Mateja Malnar – izpraševalec

Nika Lovšin – član

KEMIJA:  ob 11:00. uri ustni del

UČILNICA: 5AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Peter Gradišar – predsednik,

Magda Gornik – izpraševalka, 

Andreja Topić – članica

24.6. 2021

ANGLEŠČINA:  ob 7.45. uri pisni del

UČILNICA: 4AP (nadzorni učitelj Iva Mihelič)

 

Ob 9.00. uri ustni del

UČILNICA:4AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Brigita Prebilič – predsednik

Iva Mihelič – izpraševalec

Nikolina Pleše – član

 

FIZIKA:  

Ob 10.00. uri ustni del

UČILNICA: 4AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Tilen Nosan – predsednik

Franc Žganjar – izpraševalec

Peter Gradišar – član

 

Kočevje, 9.6.2021                                                                                               

Ravnatelj

Peter Pirc