Drugošolci smo v sklopu tehniškega dne obiskali Komunalo Kočevje, Zbirni center Mozelj in Centralno čistilno napravo.

Gospa Maja nam je na sedežu Komunale Kočevje predstavila delovanje podjetjain njegove najbolj prepoznavne dejavnosti (zbiranje in odvoz odpadkov, ravnanje z odplakami, urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov, zelenih športnih površin …).  Nato smo se z avtobusom odpravili do zbirnega centra Mozelj. Ogledali smo si območje s sprejemnim kontejnerjem in kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov, nadstrešnico za skladiščenje odpadkov pred oddajo prevzemnikom, kompostarno za predelavo bioloških odpadkov ter zaprto odlagališče.

Po poučnem ogledu zbirnega centra smo se z avtobusom odpeljali do Mestnega Loga, kjer smo se seznanili z delovanjem čistilne naprave ter s procesom čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Zahvaljujemo se Komunali Kočevje in gospe Maji za prijazen sprejem in za praktična darila. Posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja bodo zagotovo koristno uporabljene.

Drugošolci smo v sklopu tehniškega dne obiskali Komunalo Kočevje, Zbirni center Mozelj in Centralno čistilno napravo.

Gospa Maja nam je na sedežu Komunale Kočevje predstavila delovanje podjetjain njegove najbolj prepoznavne dejavnosti (zbiranje in odvoz odpadkov, ravnanje z odplakami, urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov, zelenih športnih površin …).  Nato smo se z avtobusom odpravili do zbirnega centra Mozelj. Ogledali smo si območje s sprejemnim kontejnerjem in kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov, nadstrešnico za skladiščenje odpadkov pred oddajo prevzemnikom, kompostarno za predelavo bioloških odpadkov ter zaprto odlagališče.

Po poučnem ogledu zbirnega centra smo se z avtobusom odpeljali do Mestnega Loga, kjer smo se seznanili z delovanjem čistilne naprave ter s procesom čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Zahvaljujemo se Komunali Kočevje in gospe Maji za prijazen sprejem in za praktična darila. Posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja bodo zagotovo koristno uporabljene.

Učiteljica Metka