29. 6. 2021

ANGLEŠČINA: ob 8. 00 uri (pisni del), ob 10.00. uri (ustni del)

UČILNICA: 6AP (pisni del izvaja Iva Mihelič)

OCENJEVALNA KOMISIJA za ustni del:

Nikolina Pleše – predsednik,

Iva Mihelič – izpraševalec

Brigita Prebilič – član

 

SLOVENŠČINA: ob 8. 00 uri (pisni del), ob 10.00. uri (ustni del)

UČILNICA: 6AP (pisni del izvaja Mateja Malnar)

OCENJEVALNA KOMISIJA za ustni del:

Maja Gole Premrl – predsednik,

Mateja Malnar – izpraševalec, član

Nika Lovšin – izpraševalec, član

2. 7. 2021

MATEMATIKA: ob 8. 00 uri (pisni del), ob 9.30. uri (ustni del)

UČILNICA: 6AP (pisni del izvaja Nadja Oberstar)

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Franc Žganjar – predsednik, izpraševalec, član

Nadja Oberstar – predsednik, izpraševalec, član

Barbara Škulj – predsednik, izpraševalec, član

ŠPORT: ob 9.00 uri

UČILNICA: TELOVADNICA

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Aljoša Adamič – predsednik,

Sašo Mrnjec – izpraševalec, 

Marina Dekleva – član

5. 7. 2021

KEMIJA: ob 8:00

UČILNICA: 5AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Andrejka Topić- predsednik,

Magda Gornik- izpraševalec, 

Neža Sedej- član

 

FIZIKA: ob 9.00 uri

UČILNICA: FIZ

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Peter Gradišar – predsednik,

Franc Žganjar – izpraševalec, 

Tilen Nosan – član

 

Kočevje, 23.6.2021