POPRAVNI  IZPITI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED v šol. letu 2020/2021

25. 8. 2021

MATEMATIKA: ob 8.00 uri (pisni del), ob 9.30 uri (ustni del)

UČILNICA: 6AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Barbara Škulj – predsednik,

Nadja Oberstar – izpraševalec, član

Franc Žganjar- izpraševalec, član

 

KEMIJA: ob 8:00

UČILNICA: 5AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Andrejka Topić- predsednik,

Magda Gornik- izpraševalec, 

Neža Sedej- član

 

ZGODOVINA: ob 8:00

UČILNICA: 4AP

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Nika Lovšin- predsednik,

Mateja Malnar- izpraševalec, 

Tatjana Gornik- član

 

 

FIZIKA: ob 11.  uri

UČILNICA: FIZ

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Peter Gradišar- predsednik,

Franc Žganjar- izpraševalec, 

Tilen Nosan- član

 

Kočevje, 5. 7. 2021

Peter Pirc, ravnatelj