Dragi devetošolci, spoštovani starši!

Za vas imam tri pomembne informacije.

  1. IZID RAZPISA ZA VPIS NOVINCEV V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Razpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu (MIZŠ): https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Spletna stran MIZŠ ni tako pregledna, zato imate glavni del Razpisa, ki je aktualen za nas na spletni strani šole (Svetovalna služba / Vpis v srednjo šolo) oziramo ga dobite tukaj. Najprej poiščite ustrezno regijo in nanjo kliknete.

  1. INFORMATIVNI DAN

petek, 11. februarja 2022, ob 9. in 15.  ter

soboto, 12. februarja 2022, ob 9. uri

Učenci, ki letos končujejo osnovnošolsko obveznost, bodo namesto pouka imeli možnost sodelovanja na informativnih dnevih, v okviru katerih si bodo pridobili informacije o vpisu.

Danes sem prejela informacijo, da izvedba informativnih dni na šolah ne bo mogoča. Zaradi epidemiološke situacije v državi MIZŠ poudarja, da gre za dogodek visokega tveganja, ob katerem se združuje veliko število učencev iz različnih delov Slovenije, pri čemer pa prihaja tudi do izrazito povečane uporabe sredstev javnega prevoza. Zato bodo šole svoje predstavitve izvedle na virtualni način oziroma s spletno predstavitvijo.

Učencem svetujem, da si podrobno pogledajo spletne strani šol, v katere se želijo vpisati oziroma jih zanimajo. Na spletni MIZŠ na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ bo predvidoma zadnji teden v januarju 2022 oziroma v začetku februarja objavljen seznam vseh srednjih šol, skupaj s seznamom izobraževalnih programov, ki jih te šole izvajajo, s povezavami do njihovih spletnih strani. Navedena tabela bo vključevala tudi informacije, na kakšen način bodo posamezne šole izvedle informativne dneve.

  1. OBRAZCI ZA PRIJAVO NA PREIZKUSE NADARJENOSTI IN ZA ŠPORTNE ODDELKE

Vsi obrazci za prijavo na preizkuse nadarjenosti in obrazci, ki jih morajo predložiti na šolo kandidati, ki se vpisujejo v program Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek (tudi ti kandidati morajo dokumentacijo, na podlagi katere bo šola ugotovila, ali izpolnjujejo pogoje za vpis v športne oddelke, na šolo poslati do 2. marca 2022), so na voljo na spletni strani ministrstva na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, pod rubriko Povezane storitve / Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti iz izpolnjevanja posebnih pogojev za vpis.

Lepo vas pozdravljam,

Meta Rupar

Dostopnost