V podaljšanem bivanju 3.r smo se pogovarjali o različnih čustvih, ki jih doživljamo v življenju. Ko se zgodi nekaj lepega, čutimo veselje, navdušenje, upanje. Ko se zgodi nekaj slabega, čutimo žalost, jezo, strah.
Čustva lahko prikažemo na različne načine: narišemo lahko predmete in dogodke, ki v nas vzbujajo različna čustva ali pa uporabimo barve, ki nas spominjajo na ta čustva.
Tako so nastali krogi, ki smo jih napolnili s čustvi. Vsak učenec je en krog napolnil s čustvi, ki so prijetna, drugega pa z vsemi tistimi, ki so zanj neprijetna.
Skozi pogovor smo ugotovili, da se v življenju zgodijo stvari, ki so nam všeč pa tudi tiste, ki nam niso. V vsakem trenutku se lahko spomnimo na nekaj dobrega in nekaj slabega, kar se dogaja v našem življenju. Pomembno pa je, da vemo, da se iz slabih izkušenj lahko kaj naučimo in da tudi kadar se zgodi nekaj slabega, lahko vedno najdemo dobre stvari v svojem življenju. Če se nanje spomnimo, nas lahko spravijo v boljšo voljo.
Učenci 3.r in učiteljica Zarja