Pozdravljeni,

samo še 15 dni, za 9. razrede pa le še 8 dni pouka na naši šoli… Mesec junij se je pričel poletno in tudi na šoli je čutiti, da se neizbežno približuje zaključek leta…

Nekaj obvestil:

1.       V torek, 7. 6. 2022, bodo še zadnje GU za starše otrok od 4. do 9. razreda. Lepo vabljeni…

2.       Svet staršev je podal pozitivno mnenje k predlagani nabavi učbenikov in delovnih zvezkov.

Vse potrebno bo predstavljeno na spletni strani v ponedeljek, 6. 6. 2022, in boste o vsem še obveščeni preko razrednikov…

http://www.oszboraodposlancev.si/ucbeniski-sklad/

3.       Učenci 1. do 5. razreda so v šoli prejeli prijavnice za poletno varstvo, ki bo organizirano od 27. 6. 2022 do 8. 7. 2022.

Vsi starši, ki bi le tega potrebovali ali želeli koristiti, morate nujno po otroku poslati do razrednika podpisano prijavnico do 10. 6. 2022.

4.       Ob koncu pa samo še opozorilo in hkrati prošnja za vse vas, da se pogovorite s svojimi otroki…

Pouk za devetošolce poteka do vključno 15. 6. 2022, za ostale pa do vključno 24. 6. 2022.

Do takrat veljajo vsa pravila, ki jih imamo zapisana v hišnem redu, pravilih šolskega reda in vzgojnem načrtu. Učenci morajo seveda vse to upoštevati, da ne bo potem kakšne slabe volje… Na šoli ne bomo nikakor dopustili »svojeglavega« obnašanja učencev, saj je to naša odgovornost, ki ji bomo sledili do zadnjega dne pouka.

Želim vam prijeten vikend in vas lepo pozdravljam.

Vaš ravnatelj