POPRAVNI IZPITI ZA 9. RAZRED v šol. letu 2021/2022- 1. rok
17. 6. 2022
KEMIJA:

ob 7:45. uri (ustni del) UČILNICA: 5AP
OCENJEVALNA KOMISIJA:
Peter Gradišar- predsednik,
Magda Gornik- izpraševalka,
Zarja Golouh Kosten – članica

20. 6. 2022
ANGLEŠČINA:

ob 7.45. uri pisni del rač. učilnici ( nadzorni učitelj Tilen Nosan)
Ob 9:45. uri ustni del UČILNICA:2AP
OCENJEVALNA KOMISIJA:
Brigita Prebilič -predsednik
Nikolina Pleše –izpraševalec, član
Maja Ina Ruparčič– član, izpraševalec

22. 6. 2022
FIZIKA:

Ob 10.00. uri ustni del UČILNICA:FIZ
OCENJEVALNA KOMISIJA:
Tilen Nosan-predsednik
Franc Žganjar -izpraševalec
Peter Gradišar– član

24. 6. 2022
MATEMATIKA:

ob 7.45. uri pisni del UČILNICA: RAČ( nadzorni učitelj Franc Žganjar)

Ob 10.30. uri ustni del UČILNICA:6AP
OCENJEVALNA KOMISIJA:
Franc Žganjar -predsednik
Nadja Oberstar -član
Barbara Škulj – izpraševalec

Kočevje, 9. 6. 2022