Učenci zgodovinskega krožka smo v letošnjem šolskem letu spoznavali in odrivali zgodovino lokalnega okolja. Seznanili smo se s ključnimi dogodki v zgodovini našega kraja, razmišljali o njihovi pomembnosti in aktualnosti, jih kritično vrednotili in nazadnje tudi umestili v turistično ponudbo lokalnega okolja. Zgodovinske vsebine smo nato povezali še s podjetništvom, pri čemer so naše celoletno delo, ideje in zagnanost prepoznala tudi lokalna podjetja, ki so finančno podprla naš projekt in nam pomagala k uresničitvi cilja − izdaji turističnega vodnika KOČEVSKA AVANTURA SKOZI ZGODOVINO.

Zato se na tem mestu še enkrat iskreno zahvaljujemo donatorjem za podporo.

Dostopnost