OSNOVNI PODATKI

knjiznica1

NASLOV:
OŠ Zbora odposlancev – knjižnica
TZO 28, 1330 Kočevje

TELEFON:
01 893 87 27

E – POŠTA:
marjeta.silc.marincelj@oszboraodposlancev.si

 

IZPOSOJA:
Izposoja poteka v dveh stavbah oziroma prostorih šolske knjižnice (na razredni in predmetni stopnji).

V knjižnici na razredni stopnji (Reška c. 3) si učenci od 1. do 3. razreda knjige lahko izposojajo od torka do četrtka od 9.35 do 9.45.

V knjižnici na predmetni stopnji (TZO 28) pa si učenci od 4. do 9. razreda izposojajo knjige lahko vsak med glavnim odmorom (od 9.35 do 9.45) in od 11:20 do 14:00.

KNJIŽNIČARKA:
Marjeta Šilc Marincelj