OBRAZCI in VLOGE

Na tej podstrani boste našli obrazce, ki jih potrebujete za različne vloge na šoli.

 STATUS ŠPORTNIKA IN UMETNIKA

Z letošnjim letom so bila prenovljena Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, kar je od nas zahtevala tudi zakonodaja. Spodaj so objavljena pravila in tudi vse potrebne vloge.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

– Vloga staršev za status športnika

– Vloga staršev za status umetnika

VLOGA ZA UREDITEV TRAJNIKA

Na tej povezavi si lahko uredite trajnik, ki vam bo omogočal, da se bodo vse zaračunane storitve direktno odtegnile iz vašega TTR-ja, vsakega 28. dneva v mesecu.