Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat.

Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja: Urška Butala, Tina Kotnik, Katjuša Fabjan, pet predstavnikov šole: Renata Lesič, Peter Gradišar, Mojca Hribar Osmak, Nadja Oberstar, Urška Rupnik in trije predstavniki staršev: Anita Zajc, Nina Pezdirc, Marko Horvat.

Predsednik sveta šole je Peter Gradišar, namestnica pa Nina Pezdirc.