Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat.

Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja: Urška Butala, Zorica Potisk, Nina Palčič, pet predstavnikov šole: Urška Rupnik, Nikolina Pleše, Martina Pleše Porenta, Mojca Hribar Osmak, Damir Lindič  in trije predstavniki staršev: Metka Dobovšek Jerbič, Tina Žele in Marko Horvat.

Predsednik sveta šole je Urška Rupnik, namestnica pa Urška Butala.

Dostopnost