KNJIŽNIČNI RED

 clanstvo

ČLANSTVO

Vsi učenci, učitelji in strokovni delavci so člani šolske knjižnice.

Članarine in zamudnine ni.

URNIK IZPOSOJE:

Izposoja poteka v dveh stavbah oziroma prostorih šolske knjižnice (na razredni in predmetni stopnji).
V knjižnici na razredni stopnji (Reška c. 3) si učenci od 1. do 3. razreda knjige lahko izposojajo v torek, sredo in četrtek od 9.15 do 10.00 ure.
V knjižnici na predmetni stopnji (TZO 28) pa si učenci od 4. do 9. razreda izposojajo knjige lahko vsak dan od 11.15 do 13.30 ure.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Uporabniki knjižnice si lahko izposodijo knjižno gradivo na dom, neknjižno gradivo (revije, avdiovizualno gradivo) pa je namenjeno predvsem uporabi pri pouku.

Knjige si učenci lahko izposodijo za 14 dni, lahko pa po poteku izposojevalnega roka knjigo podaljšajo še za 14 dni, če knjiga ni že rezervirana.

S knjižničnim gradivom morajo uporabniki skrbno ravnati. Poškodovano ali izgubljeno gradivo nadomestijo z novim ali poravnajo stroške nakupa novega gradiva.

OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

V knjižnici veljajo naslednja splošna pravila:

obnasanjeKaj v knjižnici lahko počnem?

BEREM KNJIGE IN REVIJE.
PIŠEM REFERATE, SEMINARSKE NALOGE.
NAJDEM SVOJ MIR.
SE UČIM.
PIŠEM DOMAČO NALOGO.
SE POGOVARJAM S PRIJATELJI, VENDAR NE PREVEČ NAGLAS.
REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE.
BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD.
POMAGAM MLAJŠIM UCENCEM.

Česa v knjižnici ne počnem?obnasanje1

NE JEM IN NE PIJEM.
SE NE LOVIM IN SKRIVAM.
NE VPIJEM.
NE TEKAM PO KNJIŽNICI.
NE HODIM PO SEDEŽIH.
NE PREKLINJAM.
SE NE PRETEPAM.
NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG.
SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH.
NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA.

S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničarka prvič opozori, pri drugem opozorilu moram za tisti dan zapustiti knjižnico.