KNJIŽNIČNI RED

 clanstvo

POSLANSTVO KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je kot sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela na šoli namenjena vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in učiteljev oziroma strokovnih delavcev šole.

Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo omogoča uporabo knjig in drugih informacijskih virov in s tem pomaga širiti in poglabljati znanje učencev v okviru ciljev in vsebin učnega načrta. Poleg tega, da učence in učitelje oskrbuje s knjižničnim gradivom, navaja učence na samostojno uporabo knjižničnega gradiva in pomagal, vzgaja in oblikuje učenca v bralca v vsem osnovnošolskem obdobju. Učencem zagotavlja tudi izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada.

ČLANSTVO

Vsi učenci, učitelji in strokovni delavci so člani šolske knjižnice.

Članarine in zamudnine ni.

URNIK IZPOSOJE:

Izposoja poteka v dveh stavbah oziroma prostorih šolske knjižnice (na razredni in predmetni stopnji).
V knjižnici na razredni stopnji (Reška c. 3) si učenci od 1. do 3. razreda knjige lahko izposojajo od ponedeljka do petka od 9.30 do 10.00 ure.
V knjižnici na predmetni stopnji (TZO 28) pa si učenci od 4. do 9. razreda izposojajo knjige lahko od ponedeljka do petka od 9.30 do 10.00 ure in od 11.20 do 14.00 ure.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Knjige si učenci lahko izposodijo na dom za 14 dni, lahko pa po poteku izposojevalnega roka knjigo podaljšajo še za 14 dni, če knjiga ni rezervirana. Revije in referenčno gradivo (slovarje, leksikone, enciklopedije…) si učenci lahko izposojajo le v čitalnici. Uporabnikom, ki gradiva ne vračajo redno, lahko izposojo začasno odrečemo.

ODŠKODNINA ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

S knjižničnim gradivom morajo uporabniki skrbno ravnati. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo morajo nadomesti z novim enakim gradivom ali poravnati stroške nakupa novega gradiva. Uporabnikom, ki dolgujejo knjižnično gradivo, se izposoja prepove, dokler ne poravnajo svojih obveznosti. Ob koncu šolskega leta je potrebno v šolsko knjižnico vrniti vse izposojeno gradivo.

OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

V knjižnici veljajo naslednja splošna pravila:

obnasanjeKaj v knjižnici lahko počnem?

BEREM KNJIGE IN REVIJE.
PIŠEM REFERATE, SEMINARSKE NALOGE.
NAJDEM SVOJ MIR.
SE UČIM.
PIŠEM DOMAČO NALOGO.
SE POGOVARJAM S PRIJATELJI, VENDAR NE PREVEČ NAGLAS.
REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE.
BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD.
POMAGAM MLAJŠIM UCENCEM.

Česa v knjižnici ne počnem?obnasanje1

NE JEM IN NE PIJEM.
SE NE LOVIM IN SKRIVAM.
NE VPIJEM.
NE TEKAM PO KNJIŽNICI.
NE HODIM PO SEDEŽIH.
NE PREKLINJAM.
SE NE PRETEPAM.
NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG.
SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH.
NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA.

S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničarka prvič opozori, pri drugem opozorilu moram za tisti dan zapustiti knjižnico.

Dostopnost