PROJEKTI NA ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Na šoli vsako šolsko leto peljemo izjemno veliko projektov, ki so večletni, letni ali pa le priložnostni. Namen projektov, ki jih vodijo mentorji – učitelji, ki k izvedbi povabijo še zunanje akterje je, da učencem še bolj približamo vsebine, ki so bistvene za njihovo starost in življenje, ter seveda, da skoznje še na drug način peljemo rdečo nit našega programa, ki si ga zastavljamo v začetku vsakega leta oz. ga prepoznam v svoji viziji ravnateljevanja. Projekte vodijo učitelji izključno v času, ko oddelajo svoje obvezne dejavnosti in jih opravljajo zaradi svojega entuziazma, saj zanje ne prejemajo nikakršnega plačila… Se pa individualno dogovorimo koliko ur si lahko na ta način pišejo v III. steber svojega dela, za nadomeščanje dni med poletnimi počitnicami, ko so na dopustu.

V šoli imamo nosilne projekte (opisani spodaj) in pridružene projekte. Gotovo so nosilni projekti spodaj opisani, ki potekajo tudi v sodelovanju več učiteljov, vsi projekti pa so opisani v spodnji tabeli.

 

ŠT. Učitelj/aktiv Naslov projekta Kratka vsebina Čas izvajanja
1. Katja Koleta projekt Krokus Seznanjanje mladih s holokavstom in ozaveščanje o nevarnostih rasizma in diskriminacije, razvijanje strpnosti, spoštovanja, enakosti in miru. celo šolsko leto
2. Katja Koleta Vključujoča šola Ustvarjanje učinkovitega didaktičnega, fizičnega in soc. okolja celo šolsko leto
3. Katja Koleta Eko šola Odpadkom dajemo novo življenje feb.24
4. Katja Koleta Eko šola Eko-paket (odpadna KEMS embalaža) mar.24
5. Katja Koleta Poletni izzivalci Predstavitev Kočevske za RTV Slovenija sept – dec 2023
6. Katja Koleta Moja domovina Krepitev domoljubja in literarno ustvarjanje april-maj
7. Katja Koleta Davčno opismenjevanje mladih Ozaveščanje mladih o pomenu plačevanja davkov mar.24
8. Alenka Vilicer Rastoča knjiga Spodbujanje bralne pismenosti sep.23-jun.24
9. Alenka Vilicer NMK Spodbujanje bralne pismenosti sep.23-jun.24
10. Alenka Vilicer VRTilnica Skrb za šolski vrt in okolico šole sep.23-jun.24
11. Jasna Naglič Žagar Healthy forest Seznaniti učenece z učinki gozda in jih spodbuditi k aktivnemu preživljanju časa v njem. sep.23-jun.24
12. Petra Kersnič, Tilen Nosan Varno na kolesu Navajanje na varno in odgovorno obnašanje v prometu. sep.23-jun.24
13. Petra Kersnič Peš bus Varna pot v šolo. sep.23
14. aktiv 5.r Ekobranje za eko življenje Spudbujanje otrok k branju ekoloških vsebin. sep.23-jun.24
15. aktiv 5.r Policist Leon Ozaveščanje otrok o varnem in odgovornem obnašanju v družbi. okt.23-jun.24
16. Petra Kersnič Varna mobilnost Sodelovanje otrok v tednu mobilnosti. sep.23-jun.24
17. Maja Gole Premrl Šolski časopis sep.23-jun.24
18. Aktiv 2. r Anjine pravljice Seznanjanje otrok s kakov. lit., z deli slo. pisateljice A. Štefan celo šolsko leto
19. Aktiv 2. r Branje z nadaljevanjem Spodbuajnje branja celo šolsko leto
20. Aktiv 2. r Bralna torbica Spodbujanje družinskega branja celo šolsko leto
21. Aktiv 2. r Berem in barvam Vsakodnevno glasno branje, utrjevanje bralne tehnike celo šolsko leto
22. Aktiv 2. r Zdravo živim Skrb za zdravje celo šolsko leto
23. Aktiv 2. r Bralna značka Spodbujanje bralne pismenosti celo šolsko leto
24. Hribar Osmak Mojca Dobro počutje v šoli Krepitev dobrih medosebnih odnosov in empatije celo šolsko leto
25. Evelin Malnar Vključujoča šola Ustvarjanje učinkovitega didaktičnega, fizičnega in soc. okolja celo šolsko leto
26. Aktiv SLO Bralna značka Spodbujanje branja in razvijanje bralne pismenosti sep.23-jun.24
27. Petra Špiletič Latin Bodi dober, bodi kul! Spodbujanje dobrodelnosti, empatije, prostovoljnega udejstvovanja … sep.23-jun.24
28. Zarja Golouh, Petra Špiletič Latin Prostovoljstvo Spodbujanje prostovoljskega udejstvovanja med učenci sep.23-jun.24
29. Petra Špiletič Latin Vključujoča šola Ustvarjanje učinkovitega didaktičnega, fizičnega in soc. okolja sep.23-jun.24
30. Nina Zver Plesne urice Spoznavanje različnih izraznih oblik skozi ples nov-dec
31. Tatjana Gornik Eko šola  Zeleni koraki:trajnostna mobilnost, Hrana ni za tjavendan celo šolsko leto
32. Aktiv 3, r. Bralna značka Spodbujanje bralne pismenosti celo šolsko leto
33. Aktiv 3, r. Bralna torbica Spodbujanje družinskega branja celo šolsko leto
34. Aktiv 3, r. Berem in barvam Vsakodnevno glasno branje, utrjevanje bralne tehnike celo šolsko leto
35. Aktiv 3, r. Moja domovina Ustvarjanje na temo domoljubja april
36. Aktiv 3, r. Živim zdravo Zdrav način življenja, skrb za higieno celo šolsko leto
37. Tilen Nosan, Petra Špiletič Latin, Katja KoletaNataša Bjelajac Integriteta Vzpostavitev mehanizmov za vzgojo in izobraževanje v smeri integritete otrok celo šolsko leto
38. Aktiv 1. razred Bralna značka Spodbujanje bralne pismenosti celo šolsko leto
39. Nina Ivančič Robotika Osnove programiranja celo šolsko leto
40. Marina Dekleva Vključujoča šola Ustvarjanje učinkovitega didaktičnega, fizičnega in soc. okolja celo šolsko leto
41. Tina Stopar Formativno spremljanje Sodobni pristopi poučevanja celo šolsko leto
42. Tina Stopar Fit pedagogika Vključevanje elementov poučevanja z gibanjem celo šolsko leto
43. Tina Stopar Medvedek Beri Spodbujanje bralne pismenosti celo šolsko leto
44. Tina Stopar HFR – vitalne gozdnate regije Gozd kot učno okolje celo šolsko leto
45. Tina Stopar Bralnice pod slamnikom Spodbujanje bralne pismenosti celo šolsko leto
46. Aktiv 1. razred Zobni alarm Skrb za ustno higieno celo šolsko leto
47. Aktiv 1. razred Zdravo živim Ozaveščanje o zdravem načinu prehranjevanja, skrb za lastno higieno celo šolsko leto
48. Rupnik Urška Robotika Osnove programiranja celo šolsko leto
49. Jambrovič Anda Šolski radio Popestritev šolskih odmorov. celo šolsko leto
50. Maruša Mlekuž Umetnost učenja Uporaba gledaliških pristopov za vključujoče učenje celo šolsko leto
51. Katja Gole Pucelj Zdrava šola Projekt voden pod okriljem NIJZ (zdravo življenje) celo šolsko leto
52. Aktiv 2.R Varna šola Projekt vseh kočevskih šol v sodelovanju z Občino Kočevje celo šolsko leto
53. Nataša Bjelajac, Tilen Nosan Integriteta vzpostavitev mehanizmov za vzgojo in izobraževanje v smeri integritete otrok celo šolsko leto
54. Andrejka Topić TRADICIONALNI ZAJTRK domača lokalna hrana, pomen zajtrka 17.11.2023
55. Andrejka Topić Šolska shema pomen uživanja svežega sadja in zelenjave za zdravja celo šolsko leto
56. Nikolina Pleše, Zarja Golouh Vključujoča šola Vključavnje FS v proces poučevanja celo šolsko leto
57. Nikolina Pleše Dobro počutje v šoli Krepitev dobrih medosebnih odnosov in empatije celo šolsko leto
58. Kristina Povh Izdelava družabnih iger celo šolsko leto
59. Anda Jambrovič Vključujoča šola Ustvarjanje učinkovitega didaktičnega, fizičnega in soc. okolja celo šolsko leto
60. Nikolina Pleše Peš bus Varna pot v šolo sep.23
61. Vesna Pavuna Minutke za branje Spodbujanje začetnega bralna. celo šolsko leto
62. Vesna Pavuna Male tačke – DZZŽ Sodelovanje z družtvom za zaščito živali Kočevje. celo šolsko leto
63. Aleksandra Stijepić Drobtinica (RK) Dejavnosti, ki temeljijo na načelih Rdečega križa celo šolsko leto
64. Marjeta Šilc Marincelj Bralnice pod slamnikom Spodbujanje branja in razvijanje bralne pismenosti celo šolsko leto
65. Marjeta Šilc Marincelj Beremo skupaj Spodbujanje branja in razvijanje bralne pismenosti celo šolsko leto
66. Marjeta Šilc Marincelj Rastem s knjigo Spodbujanje branja in razvijanje bralne pismenosti november
67. Staša Kobler Drobtinica (RK) Dejavnosti, ki temeljijo na načelih Rdečega križa celo šolsko leto
68. Zarja Golouh V moji glavi Ozaveščanje na področju duševnih motenj in skrb za duševno zdravje celo šolsko leto
69. Martina Porenta Pleše Dobro počutje v šoli Krepitev dobrih medosebnih odnosov in empatije celo šolsko leto
70. Martina Porenta Pleše Eko šola Ne zavrzi oblek , ohrani planet celo šolsko leto
71. Aktiv 2.r Zobni alarm Skrb za ustno higieno celo šolsko leto
72. Anita Turk Šveigl Rastoča knjiga Spodbujanje bralne pismenosti sep.23-jun.24
Dostopnost