Spoštovani starši,

v tem tednu se bomo poslovili že od meseca marca… Verjetno se strinjate, da čas leti in z njim tudi šolsko leto. Opomnite na to tudi vi vaše otroke, da poprimejo po svojih najboljših močeh za delo… Rezerv je še veliko.

Pomembno v tem tednu:

1.)    Danes bo poskusno preverjanje (NPZ) iz slovenščine za učence 3. razredov, v sredo, 27. 3. 2024, pa še poskusno preverjanje iz matematike. Opravljali ga bodo učenci šol, ki smo se prijavile na to izvajanje. Z naslednjim letom pa bo to obvezno za vse tretješolce.

2.)    Ta točka obvestila je za vse starše učencev od 6. do 9. razreda, ki jih slovenščino in etiko in državljansko vzgojo poučuje učiteljica Mateja Malnar.

Učiteljica Mateja Malnar nas je prejšnji teden bolj natančno obvestila o njeni bolezni in odločbi, ki jo je prejela, ter bomo na podlagi tega od danes naprej vse učne ure, ki jih poučuje, nadomestili z ustreznimi učitelji, ki bodo poučevali do njene vrnitve, ki je po odločbi določena za 16. 4. 2024.

Razredništvo v 8. A bo prevzel učitelj Tilen Nosan, ki učence uči etiko in državljansko vzgojo.

Slovenščino 6.A in 7.A bo poučevala naša upokojena učiteljica slovenščine ga. Jadranka Zekić.

Slovenščino v nivoju 8. razreda bo poučevala ga. Meta Šilc Marincelj, naša knjižničarka in učiteljica slovenščine, tako kot je bilo že pretekli teden.

Slovenščino v 9. razredu bosta prevzeli učiteljici Petra Špiletič Latin in Maja Gole Premrl, enako kot pretekli teden.

Etiko in državljansko vzgojo v 7.A bo prevzela svetovalna delavka Meta Rupar.

Etiko in državljansko vzgojo v 7.B bo prevzela svetovalna delavka Blanka Mihelič.

Etiko in državljansko vzgojo v 7.C bo prevzel učitelj etike v 8. razredu Tilen Nosan.

Izbirni predmet gledališki klub bo prevzela učiteljica Tatjana Gornik.

Dopolnilni pouk slovenščine za 6. razred bo imela učiteljica Anda Jambrovič.

Bralno značko učenci oddelkov učiteljice Malnar lahko povedo kadarkoli pri knjižničarki.   

Najpomembneje je, da učenci predelujejo in utrjujejo snov, ter da ostanejo v delovni kondiciji pri teh predmetih, ki jih ima manjkajoča učiteljica

Vsa napovedana pisna ocenjevanja pri teh predmetih in oddelkih bodo prestavljena in se bodo izvedla, ko se vrne učiteljica Mateja Malnar.

Ustna ocenjevanja so v domeni učiteljev, ki nadomeščajo manjkajočo učiteljico in se učenci lahko dogovorijo z njimi.

Do vseh učiteljev, ki nadomeščajo, lahko pridete na govorilne ure oz. jih zanje kontaktirate na njihove mail naslove – vse potrebno najdete na spletni strani.

3.)    Velikokrat sprašujete ali pa se doma pogovarjate kako delamo z učenci Romi… Država nas ima na tem področju za izjemne, kot tiste, ki »orjemo gladino« in primer dobre prakse. V priponki je intervju na to tematiko, ki se sedaj pod nujno ureja ma ministrstvih in sem ga naredil za Sobotno delo. V njem je kar podrobno opisan način našega dela… Ni preprosto, a vsi zaposleni smo dosledni, nepopustljivi in imamo rezultate…

Želim vam miren teden, vsem tistim, ki praznujete največji krščanski praznik, blagoslovljene praznične dneve, ostalim pa lep podaljšan vikend.

Ne pozabite, da so takoj v torek, 2. 4. 2024, govorilne ure. Sedaj se še da kaj narediti… Vabljeni…

Peter Pirc, ravnatelj

Dostopnost