Na šoli OŠ Zbora odposlancev, tako kot vsako leto, poteka izposoja učbenikov v okviru učbeniškega sklada, s katerim omogoča izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda. Ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada, zato naročilnic za izposojo učbenikov ne bomo izdajali.

Učenci si izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto. Ob koncu šolskega leta morajo vrniti nepoškodovane in urejene učbenike (učbenike morajo odviti iz poškodovanih ovojnih papirjev ali ovitkov, odstraniti nalepke, zradirati zapiske… ). Če učenec učbenik poškoduje ali ga izgubi, mora plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

V šolskem letu 2024/25 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:

  • stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. – 9. razreda,
  • stroške nabave delovnih zvezkov za , 2., 3. razred.

Če si starši za svojega otroka ne želite izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, prosim, da o tem pisno obvestite razrednika učenca ali skrbnico učbeniškega sklada na elektronski naslov:
marjeta.silc.marincelj@oszboraodposlancev.si

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do 9. razreda kupite starši sami. Izbirate lahko med različnimi ponudniki.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih pripomočkov je objavljen na šolski spletni strani (knjižnica – učbeniški sklad).

Učbeniške komplete učenci prevzamejo prvi teden pouka v septembru.

Upravljavka  učbeniškega sklada

Marjeta Šilc Marincelj

Dostopnost