Popravni izpiti za 7., 8. in 9. razred v šolskem letu 2018/2019

22.8.2019 MATEMATIKA: ob 8. 00 uri (pisni del), ob 11.00 (ustni del) UČILNICA: FIZ OCENJEVALNA KOMISIJA: Nadja Oberstar- predsednik, Franc Žganjar- izpraševalec, Barbara Škulj- član ali obratno (odvisno kdo uči) 23.8. 2019 KEMIJA:  8.00. uri (ustni del) UČILNICA: 5ap...

Predmetni in popravni izpiti za 7. in 8. r ( 1. rok)

POPRAVNI IN RAZREDNI  IZPITI ZA 7.IN 8. RAZRED v šol. letu 2018/2019 RAZREDNI IZPITI 28.6.2019 ŠPORT: ob 8:00 UČILNICA: telovadnica OCENJEVALNA KOMISIJA: Aljoša Adamič- predsednik, Sašo Mrnjec- izpraševalec, Franc Valda- član POPRAVNI  IZPIT: 28.6. 2019 KEMIJA: ob...

POPRAVNI IZPITI ZA 9. RAZRED v šol. letu 2018/2019- 1. rok

20.6.2019 FIZIKA: ob 10.35. uri (ustni del) – UČILNICA: FIZ OCENJEVALNA KOMISIJA: Peter Gradišar- predsednik, Franc Žganjar- izpraševalec, Mateja Malnar- članica 21.6. 2019 MATEMATIKA:  ob 7.45. uri (pisni del) – UČILNICA: kabinet UP pri Juliji Valentić Ob...

Roditeljski sestanki v juniju

Spoštovani starši, 4. junija ste vabljeni na RS starši učencev 4.-8. razreda, 6. junija pa starši učencev 1.-3. razreda. RS za 5.razred  bo zaradi ŠN, 28.maja. RS bodo pri razrednikih vaših otrok ob 17. uri.

Aktivni poletni tabori na Kočevskem 2019

Spoštovani starši. Letošnje poletje na Kočevskem bo za vaše otroke lahko zelo aktivno. Vključili se bodo lahko v tri različne tabore/dejavnosti, vse o posameznem taboru in prijavnico pa najdete na naslednji povezavi:.
Dostopnost