22. regijski otroški parlament

JUNAKI NAŠEGA ČASA – KDO SO IN ZAKAJ

Srečanja se je udeležil tudi predstavnik OŠ Zbora odposlancev Tian Jambrovič, ki je lepo predstavil delo našega šolskega parlamenta. Tian se je izkazal tudi pri sami debati in argumentiranju, zato mu za sodelovanje čestitamo.

NOVO MESTO – Svetniške klopi novomeškega rotovža je v sredo, 14. marca, zasedlo 28 mladih svetnikov iz 21-ih občin jugovzhodne regije, ki so zastopali kar 12.300 učencev 42-ih osnovnih šol. Mladi parlamentarci so prišli iz OŠ Mirana Jarca Iz Črnomlja ter OŠ Loka, OŠ Dobrepolje, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Stična, OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, OŠ Fara, OŠ Zbora odposlancev Kočevje, OŠ Stara Cerkev, OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok, OŠ Metlika, OŠ Mirna Peč, OŠ Drska, OŠ Grm, OŠ Otočec, OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, OŠ Belokranjskega odreda Semič, OŠ Vavta vas, OŠ Šentjernej, OŠ Frana Metelka Škocjan, OŠ Šmarjeta, OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, OŠ Trebnje in OŠ Mokronog.

Letošnja tema – Junaki našega časa – kdo so in zakaj – je zelo zanimiva, zato se je razprava med mladimi parlamentarci zelo razvnela.

Na začetku sta nas navdušili violončelistka Zala Vidic ob klavirski spremljavi Petre Slak.

Mlade svetnike je pozdravil Janez Pavlin, regijski koordinator otroških parlamentov iz društva Mojca ter jim predstavil način dela. Alojzij Muhič, župan in tudi pokrovitelj zasedanja, je mladim položil na srce, naj iščejo pozitivne junake, saj sta marsikatera misel in sklep, ki se rodita v mladi glavi veliko boljša in tehtnejša od odraslih. Zaželel jim je dobro delo v prepričanju, da bodo, ker pač ne pripadajo različnim strankam, na koncu enotni.

Zasedanje sta vodila David Škrbec iz OŠ Brusnice ter Lina Drenik iz OŠ Grm, ki sta imela veliko dela, saj so se vsi delegati pridno oglašali k besedi. Strinjali so se, da so pravi junaki med nami, da jih ne gre menjati z idoli in da je prav vsak lahko junak. Da pa je to lahko le tisti, ki stori dobro delo zaradi sebe in svoje dobrote, ne pa zaradi slave ali medijske izpostavljenosti. Opozorili so tudi na pasti s strani medijev »vsiljenih« junakov, ki so to le zato, ker imajo denar, svetovno slavo, ker so pač poznani. Strinjali so se, da moramo več brati, vendar ne gre slepo zaupati idejam knjig, še manj pa filmov, interneta,… saj nam večinoma ponujajo napačne vrednote in s tem tudi junake.

Na koncu so regijski osnovnošolski parlamentarci izvolil 8-člansko delegacijo, ki jih bo zastopala na nacionalnem parlamentu, ki bo v veliki dvorani Državnega zbora v ponedeljek, 2. aprila. To so: Dora Klobučar iz OŠ Drska, Nina Knoll iz OŠ Grm, Blaž Pavlakovič ter Ivana Laharnar iz OŠ Mirana Jarca iz Črnomlja, Alenka Sinjur iz OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Gregor Kikelj iz OŠ Drska, Neža Cerinšek iz OŠ Šentjernej ter poročevalka Ana Šuklje iz OŠ Loka.

Predlagali so tudi teme za 23. otroški parlament:

•   Naša prihodnost – šolanje

•   Facebook – moje življenje

Image0001Image0002Image0003Image0004

Image0005Image0006

 

Dostopnost