ZAPOSLENI

Učitelji imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@oszboraodposlancev.si. Če pa imajo dva priimka ali dve imeni, pa ime.priimek.priimek@oszboraodposlancev.si ali ime.ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

 RAZREDNA STOPNJA

ODDELEK UČITELJ
1.A Lučka Hribar, Mirjam Kosten
1.B Petra Kersnič, Zlatka Jarc
1.C Nina Ivančič, Tina Stopar
1.D Vesna Pavuna, Aleksandra Stijepić
2.A Nina Zver
2.B Evelin Malnar
2.C Katja Gole Pucelj
3.A Andreja Pogorelec Šenk
3.B Jožica Sevšek
3.C Nataša Bjelajac
4.A, Renata Miketič
4.B, Urška Rupnik
4.C, Staša Kobler
5.A, Jasna Naglič Žagar
5.B, Anda Jambrovič (nad. Klavdija Janež)
5.C Alenka Vilicer
N1A, TJA 2. in 3. r Teja Čop

 PREDMETNA STOPNJA

RAZREDNIK UČITELJ PREDMET
Aljoša Adamič ŠPO, ŠZZ(i), NŠP, plavalni tečaj
7.A Maja Gole Premrl SLO, NI(i), DSP
Magda Gornik KEM, DNU, PUT, pomočnica ravnatelja
Tatjana Gornik GEO, ZGO, TVZ(i)
Peter Gradišar UPR, DNU, PUT, DSP, psiholog
Mojca Hribar Osmak GUM, OPZ, UPR
 7.B Mateja Junc GUM, GLP(i), MPZ, UPR, DNU
Brigita Klun ŠPO, UPR, plavalni tečaj
7.C Klemen Kovačič OID, TIT, UBE(i), ROM(i), MME(i), NRA, DSP, kolesarski izpit
Tanja Lavrič SLO, NAR, UPR
8.A Mateja Malnar ZGO, SLO, DKE
6.A Iva Mihelič TJA, DSP, UPR, DNU, DOP, PUT
Sašo Mrnjec ŠPO, UPR
6.B Nadja Oberstar MAT, TIT, DSP, DOD
Peter Pirc OGL(i), OGU(i), OGK8i), MD8(i), NTE, ravnatelj
9.B Nikolina Pleše TJA, DSP, DNU
9.A Martina Pleše Porenta LUM, LS(i), ID9, DNU, UPR, NUM
Brigita Prebilič (nad. Jasmina Čajo) TJA, DKE
Meta Rupar DSP, UPR, svetovalna delavka
Marjeta Šilc Marincelj DSP, knjižničarka
8.B Barbara Škulj MAT, NAR, DOP, DSP
Andrejka Topić BIO, NPH(i), NAR, SPH(i), GOS, ORP
Franc Valda ŠPO, ŠSP(i), NŠP(ni), UPR, IŠPN(i), plavalni tečaj
Julija Valentič Zdrav življenjski slog
Jadranka Zekić (Petra Debelak) SLO, DOD
 6.C Franc Žganjar FIZ, MAT, SLZ(i)

 PODALJŠANO BIVANJE

ODDELEK UČITELJ
OPB 1(1.r) Polonca Kalič
OPB 2 (2.r)

 

Marija Erjavec

OPB 3 (3.r) Anita Turk Šveigl
OPB 4 (4.r) Mateja Junc, Urška Rupnik
OPB 5 (5. r) Tanja Lavrič
OPB 6 (1.r) Marina Dekleva
OPB 7 (1.r) Vesna Pavuna, Nina Ivančič, Teja Čop, Lučka Hribar, Petra Kersnič
OPB 8 (2.r) Aleksandra Stijepić
OPB 9 (3.r) Mateja Žagar
OPB 10 (4.r) Staša Kobler, Renata Miketič

 JUTRANJE VARSTVO

ODDELEK UČITELJ
JUV Mirjam Kosten, Tina Stopar

 TEHNIČNI DELAVCI

ODDELEK UČITELJ
Andrejka Bavčar poslovna sekretarka
Simona Novak računovodja
Jana Janežič knjigovodja
Emil Sevšek hišnik
Damir Lindič hišnik
Medved Bernardka kuharica, vodja kuhinje
Jadranka Josić kuharica
Marica Novak kuharica
Branka Tomšič kuharica
Alenka Debeljak kuharica
Marjetka Poje kuharica
Sandra Skok kuharica
Zagorka Bojanić čistilka
Sonja Gorec čistilka
Marjeta Jelenc čistilka
Dušanka Klarić čistilka
Jelena Mrdja čistilka
Erika Štampar
(nad. Ana Kalabota)
čistilka
Julka Šterk čistilka
Vida Vidervol čistilka