Zaposleni

ZAPOSLENI

Učitelji imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

Če pa imajo dva priimka ali dve imeni, pa ime.priimek.priimek@oszboraodposlancev.si ali ime.ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

 RAZREDNA STOPNJA

ODDELEK UČITELJ
1.A Vesna Pavuna, Aleksandra Stijepić
1.B Petra Kersnič, Mirjam Kosten
1.C Nina Ivančič, Tina Stopar
2.A Evelin Malnar
2.B Marija Margita Marinč
2.C Gole Pucelj Katja
3.A Andreja  Pogorelec Šenk
3.B Nataša Bjelajac
3.C Maruša Mlekuž
3.D Jožica Sevšek
4.A Urška Rupnik
4.B Renata Miketič
4.C Staša Kobler
5.A Anda Jambrovič
5.B Jasna Naglič Žagar
5.C Alenka Vilicer
N1A, TJA 2., 3.r Teja Čop

 PREDMETNA STOPNJA

 

RAZREDNIK UČITELJ PREDMET
Aljoša Adamič ŠPO, ŠZZ(i), IŠPN(i), plavalni tečaj, NŠPO
6.C Maja Gole Premrl SLO, NI(i)
Magda Gornik KEM, DNU,  POK, pomočnica ravnatelja
Tatjana Gornik GEO,ZGO
Peter Gradišar UPR, DNU, DSP,  psiholog
 8.B Mateja Junc GUM 7. a, 8. b,  9. b, MPZ, DNU, UPR, GP(i)
Mojca Hribar Osmak GUM, OPZ, UPR, ANI-i
Brigita Klun ŠPO, UPR, plavalni tečaj
 8.A Klemen Kovačič OID, TIT, UBE(i), ROM(i), MME(i), DSP,  NRA, KOL
Tanja Lavrič SLO 6  ,UPR, TIT 6.
Mateja Malnar ZGO, SLO, DKE 7, DSP
7.A Iva Mihelič TJA, DSP
6.A Sašo Mrnjec ŠPO 6. r, UPR,DSP
7.B Nadja Oberstar MAT, TIT,  DOD-mat
Peter Pirc Ravnatelj, OGL(i),OGK(i), TIT 6
Nikolina Pleše TJA, DSP,  DOP 4.,5.
Martina Pleše Porenta LUM, LS(i),  ID-LIK 9, DNU, UPR, NUM
6.B Brigita Prebilič TJA, DKE 8, DSP, DOP 6., 7.
Meta Rupar DSP, svetovalna delavka
Neža Sedej NAR, UPR
Meta Šilc Marincelj knjižničarka
9.B Barbara Škulj MAT, DOP-mat 6, fiz 8.9, DSP
7.C Adrejka Topić BIO, GOS, NPH(i), PUT, ORP
Franc Valda ŠPO, ŠSP (i), NŠPO, plavalni tečaj, IŠPN(i)
6.B Jadranka Zekić SLO, DOD, DSP
7.C Franc Žganjar FIZ, MAT, SLZ(i), DOP mat 7

 PODALJŠANO BIVANJE

ODDELEK UČITELJ
OPB 1(1.r) Polonca Kalič
OPB 2 (2.r) Marija Erjavec
OPB 3 (3.r) Lučka Hribar
OPB 4 (4.r) Mateja Junc, Staša Kobler, Renata Miketič
OPB 5 (5. r) Tanja Lavrič
OPB 6 (1.r) Anita Turk Šveigl
OPB 7 (2.r) Marina Dekleva
OPB 8 (3.r) Mateja Žagar
OPB 9 (2. in 3.r) Vesna Pavuna, Nina Ivančič, Petra Kersnič, Meta Rupar, Peter Gradišar
OPB 10 (4.r) Neža Sedej

 JUTRANJE VARSTVO

ODDELEK UČITELJ
JUV Mirjam Kosten, Tina Stopar, Aleksandra Stijepić

 TEHNIČNI DELAVCI

Andrejka Bavčar poslovna sekretarka
Simona Novak računovodja
Jana Janežič knjigovodja
Mladen Ivezić hišnik
Damir Lindič hišnik
Medved Bernardka kuharica, vodja kuhinje
Jadranka Josić kuharica
Sandra Skok kuharica
Marjetka Poje kuharica
Branka Tomšič kuharica
Alenka Debeljak kuharica
Irena Lužar kuharica
Zagorka Bojanić čistilka
Sonja Gorec čistilka
Marjeta Jelenc čistilka
Dušanka Klarić čistilka
Jelena Mrdja čistilka
Ana Kalabota (Erika Štampar) čistilka
Majda Grgorič čistilka
Vida Vidervol čistilka