ZAPOSLENI

Učitelji imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

Če pa imajo dva priimka ali dve imeni, pa ime.priimek.priimek@oszboraodposlancev.si ali ime.ime.priimek@oszboraodposlancev.si.

 RAZREDNA STOPNJA

ODDELEK UČITELJ
1.A Vesna Pavuna, Aleksandra Stijepić
1.B Petra Kersnič, Mirjam Kosten
1.C Nina Ivančič, Tina Stopar
2.A Marija Margita Marinč
2.B Nina Zver
2.C Evelin Malnar
3.A Katja Gole Pucelj
3.B Jožica Sevšek
3.C Andreja Pogorelec Šenk
3.D Nataša Bjelajac
4.A Renata Miketič
4.B Urška Rupnik
4.C Staša Kobler
5.A Alenka Vilicer
5.B Jasna Naglič Žagar
5.C Anda Jambrovič
N1A, TJA 2., 3.r, 4.C Teja Čop

 PREDMETNA STOPNJA

 

RAZREDNIK UČITELJ PREDMET
Aljoša Adamič ŠPO, ŠZZ(i), IŠPN(i), NŠP, plavalni tečaj, UPR
Urška Baković Svetovalno delo
7.C Maja Gole Premrl SLO, NI(i)
Magda Gornik KEM, DNU, POK, pomočnica ravnatelja
Tatjana Gornik GEO,ZGO
Peter Gradišar UPR, DNU, DSP, PUT, psiholog
6.C Mojca Hribar Osmak GUM, OPZ, UPR, DNU
9.B Mateja Junc GUM 8. A,  9. b, MPZ, DNU, GLP(i)
9.A Klemen Kovačič OID, TIT, UBE(i), ROM(i), MME(i), NRA, KOL
Tanja Lavrič SLO 6  ,UPR, TIT 6, DOP, DSP
Mateja Malnar ZGO, SLO, DKE 7, DSP
Iva Mihelič TJA, DSP
7.A Sašo Mrnjec ŠPO, plavalni tečaj
8.B Nadja Oberstar MAT, TIT
Peter Pirc Ravnatelj, OGL(i),OGU(i), TIT 6, NTE
6.A Nikolina Pleše TJA, DSP, DOP
6.B Martina Pleše Porenta LUM, LS(i), DNU, UPR, NUM, TIT
7.B Brigita Prebilič TJA, DKE 8, DSP, DOP
Meta Rupar DSP, svetovalna delavka
Neža Sedej NAR, GOS, SPH(i), UPR
Meta Šilc Marincelj knjižničarka
Barbara Škulj MAT, DOP, DSP
Andrejka Topić BIO, GOS, SPH(i), NPH(i), ORP
Franc Valda ŠPO, ŠSP (i), NŠPO(i), NŠP(i), plavalni tečaj,
Jadranka Zekić SLO, DOD, UPR
8.A Franc Žganjar FIZ, MAT, DOP, UPR

 PODALJŠANO BIVANJE

ODDELEK UČITELJ
OPB 1(1.r) Maruša Mlekuž
OPB 2 (2.r) Polonca Kalič
OPB 3 (3.r) Marija Erjavec
OPB 4 (4.r) Mateja Junc, Franc Valda, Meta Rupar, Aljoša Adamič
OPB 5 (5. r) Tanja Lavrič
OPB 6 (1.r) Aleksandra Stijepić, Nina Ivančič
OPB 7 (2.r) Anita Turk Šveigl
OPB 8 (3.r) Marina Dekleva
OPB 9 (2. in 3.r) Julija Valentić
OPB 10 (4.r) Mojca Hribar Osmak, Aljoša Adamič, Franc Valda

 JUTRANJE VARSTVO

ODDELEK UČITELJ
JUV Mirjam Kosten, Tina Stopar, Aleksandra Stijepić, Vesna Pavuna

 TEHNIČNI DELAVCI

Andreja Bavčar poslovna sekretarka
Simona Novak računovodja
Jana Janežič knjigovodja
Mladen Ivezić hišnik
Damir Lindič hišnik
Medved Bernardka kuharica, vodja kuhinje
Jadranka Josić kuharica
Sandra Skok kuharica
Marjetka Poje kuharica
Branka Tomšič kuharica
Alenka Debeljak kuharica
Irena Lužar kuharica
Zagorka Bojanić čistilka
Sonja Gorec čistilka
Marjeta Jelenc čistilka
Dušanka Klarić čistilka
Jelena Mrdja čistilka
Ana Kalabota čistilka
Majda Grgorič čistilka
Vida Vidervol čistilka