VPIS V PRVI RAZRED

Vpis v prvi razred bo vodila Zarja Golouh.

Vpis v 1. razred poteka vsako leto februarja. Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo otroci začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let.

Starši dobite pred vpisom na dom pisno vabilo. Vabilu je priložen obrazec prijavnic za podaljšano bivanje in jutranje varstvo. Že doma lahko premislite, ali bo vaš otrok hodil v podaljšano bivanje in / ali jutranje varstvo in ga izpolnjenega prinesete na vpis.