RAZPORED ŠOLE V NARAVI ZA VSE ODDELKE

 

RAZRED KJE KDAJ CENA (v€) VODJA
1. CŠOD Lipa, Črmošnjice 09.04.-11.04.2018 36,95 + prevoz+plačilo dežurstva učiteljev Vesna Pavuna
2. CŠOD Fara, Fara 13.11.-15.11.2017
15.11.-17.11.2017
36,95 + prevoz+ plačilo dežurstva učiteljev Marija Margita Marinč
3. Čateške Toplice 12.12.-15.12.2017 Okvirno 120 (cena vključuje prevoz, plačilo dežurstva učiteljev) Aljoša Adamič
4. CŠOD Vojsko, Vojsko 18.06.-20.6.2018 36,95 + prevoz+ plačilo dežurstva učiteljev Renata Miketič
5. Ankaran 28.05.-01.06.2018 Okvirno 110 (cena vključuje prevoz, plačilo dežurstva učiteljev) Aljoša Adamič
6. Krvavec 23.01.-27.01.2018 Okvirno 160 (cena vključuje prevoz, plačilo dežurstva učiteljev) Valda Franc
7. CŠOD Gorenje – Gorenje pri Zrečah 04.06.-08.06.2018 65,4 + prevoz+ plačilo dežurstva učiteljev Maja Gole Premrl
8. CŠOD Planinka – Slivniško Pohorje 18.06.-22.06.2018 65,4 + prevoz+ plačilo dežurstva učiteljev Barbara Škulj
9. CŠOD Bohinj 20.11.-24.11.2017 65,4 + prevoz+ plačilo dežurstva učiteljev Nikolina Pleše