Spoštovani starši!

Prosimo vas, da redno obiskujete oz. se odzovete povabilu razrednika na roditeljske sestanke in učitelja na govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek in razvoj v šoli. Če je le možno, si prosim uredite tudi videopovezavo za vzpostavitev stika z učitelji in razrednikom.

Redno medsebojno obveščanje nam bo zagotavljalo uspešnejše učno in vzgojno delo in pravočasno ukrepanje v primeru učno – vzgojnih problemov. Na spletni strani šole so tudi e-mail naslovi vseh učiteljev in lahko na ta način pridete v stik z vsakim od nas.

Vsak učitelj ima tudi redno dopoldansko govorilno uro. Razpored le teh si lahko ogledate tukaj.

Popoldanske govorilne ure imamo organizirane glede na šolski koledar – prvi torek v mesecu za starše učencev od 4. do 9. razreda in prvi četrtek v mesecu za starše učencev od 1. do 3. razreda. Govorilne ure v oktobru in novembru, odvisno od situacije pa lahko tudi naprej, bodo potekale organizirano na povabilo učitelja ali razrednika.

Terminsko so določeni naslednji roditeljski sestanki. Prosim vas, da si za te vzamete čas in se jih udeležite.

Roditeljski sestanki od 4. – 9. razreda pri razrednikih:

19. 9. 2023,

6. 2. 2024 in

9. 5. 2024.

Roditeljski sestanki od 1.- 3. razreda pri razrednikih:

21. 9. 2023: roditeljski sestanek od 2. – 3. r pri razrednikih (1. r je imel RS 30.8.2023),

1. 2. 2024 in

7. 5. 2024.

Predavanja bodo organizirana, če bo to možno v spomladanskem času. Obveščeni boste s pisnim vabilom in vabilom na spletni strani šole.

Vse dobro vam želim in vas pozdravljam

Peter PIRC, ravnatelj

Dostopnost