ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

Zdrava prehrana pripomore k boljšemu učenju in v veliki meri vpliva na razpoloženje. V naši šoli se trudimo, da je prehrana uravnotežena, zdrava in varna ter učence spodbujala k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad.

Pri sestavi jedilnikov upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja in že oblikovane prehranske navade učencev.

Prehrano ureja  Zakon o šolski prehrani (UL RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010) z vsemi spremembami in vsi podzakonski akti.

Šola organizira dnevno tri obroke:

  • dopoldansko malico,
  • kosilo in
  • popoldansko malico.

Dietno prehrano pripravljamo v okviru svojih možnosti.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši le na podlagi originalnega potrdila otrokovega zdravnika. Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.

RAZPORED OBROKOV

Učenci 1. razreda malicajo ob 9:00 uri, vsi ostali učenci malicajo ob 9.20 uri. Malica je v razredu.

Kosilo je od 11: 20  do 13:30 ure. Učenci kosilo pojedo v jedilnici po časovnem razporedu. Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, pridejo h kosilu v spremstvu učiteljev.

Popoldanska malica je namenjena učencem od 1. do 5. razreda , ki so vključeni v podaljšano bivanje.

Malicajo v svojih učilnicah po 14. uri.

Učencem je ves čas na voljo pitna voda iz pitnika.

Jedilniki so objavljeni na šolski spletni strani. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.

Naša šola je vključena v projekt »Šolske sheme EU«.

Vodja šolske prehrane je Andrejka Topić, ki pripravlja jedilnike in skrbi, da so na vpogled uporabnikom.

Rezultate ankete o šolski prehrani si lahko ogledate na tej povezavi.