leader

ODPRIMO VRATA PODEŽELJU

Ljudska univerza Kočevje se je prijavila na razpis za izvedbo projektov, ki so sofinancirani iz sredstev Leader – LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD IDRIJCE DO KOLPE NIP II 2012 z naslovom»Odprimo vrata podeželju«.
»Projekt »ODPRIMO VRATA PODEŽELJU« se izvaja ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.«

 V začetku novembra smo izpeljali novo delavnico, katere namen je bil, da učenci
spoznajo pomen ohranjanja tradicije in domače obrti v regiji, pomen tradicionalnih izdelkov
in običajev ter pomen prenašanja kulturnega izročila. Delavnica je trajala 3 pedagoške ure.
Tudi tokrat je delo potekalo po skupinah, kjer so učenci s pomočjo knjig in zbranih podatkov poiskali gradivo o zgoraj navedeni temi in naredili nove plakate.

 

                                                                                                               Nataša Bjelajac

IMG 0780IMG 0781IMG 0782IMG 0783

                              IMG 0784IMG 0785

                        

 

Dostopnost