NAZIV: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – TEHNIKA

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Kristina Povh

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (1 ura tedensko)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 4., 5, in 6. razreda

PREDSTAVITEV:
Pri tem predmetu učenec razvija ročne spretnosti, natančnost ter si oblikuje estetski odnos in ustvarjalnost. Moja želja kot ravnatelja seveda je, da bi učenci vzljubili tehniko, delo z materiali okoli nas, še posebej pa z lesom, ki je temeljni material v našem okolju. Pri tem predmetu ni pomembno ali je učenec »odličnjak« ali ne – samo da ima rad praktični način dela. Ko je izdelek dokončan, ga učenci z veseljem predstavijo in so nanj seveda ponosni, saj vedo, da so izdelek izdelali sami in vanj vložili veliko truda. S praktičnim delom pa seveda učencem ponudimo, da odkrijejo tudi druge spretnosti in sposobnosti, ki jih sicer niso vajeni odkrivati pri pouku.
Za še boljšo predstavo o obdelavi gradiv bomo z učenci obiskali Srednjo šolo Kočevje, kjer nam bodo predstavljene najbolj inovativne možnosti obdelave lesa ter kovin in bomo tudi pri njih izdelali izdelek. Prav tako bomo v okviru predmeta obiskali kakšno podjetje in učenci bodo tako videli in spoznali, da je delo in strokovnost tisto kar lahko nudi uspeh.

CILJI:

 • spoznavajo namen in pomen tipičnih tehničnih predmetov, pojavov in procesov ter odkrivajo osnovne tehnične funkcije, ki pri učencih gradijo pojmovno logično strukturo v okviru spoznavnega in raziskovalnega ter tehnično-tehnološkega procesa,
 • opazujejo, preizkušajo, raziskujejo in ugotavljajo tehnične in tehnološke
 • lastnosti gradiv ter jih z orodjem, pripomočki in delno s stroji preoblikujejo in oblikujejo,
 • si v delovnem procesu pridobivajo znanje, utrjujejo, poglabljajo in razvijajo določene spretnosti in sposobnosti,
 • oblikujejo zamisli iz pridobljenega znanja v spoznavnem procesu in pridobljenih izkušenj ter z iskanjem in uporabo različnih virov informacij,
 • razvijajo zamisli z opazovanjem in analiziranjem obstoječih predmetov, z izdelavo skic, 3D modeliranjem in na podlagi konstrukcije z gradniki sestavljank,
 • predstavijo razvite zamisli, o njih razpravljajo, ugotavljajo prednosti in slabosti njihovih idej in predlagajo različne rešitve za organizacijo in potek delovnega procesa,
 • načrtujejo potek dela, izberejo primerna gradiva, orodja, stroje in pripomočke in varno izdelujejo predmete,
 • uporabljajo gradiva, ki jih lahko obdelujejo in preoblikujejo, kot so les, papirna gradiva, kovina, umetne snovi in druga primerna gradiva, ki jih lahko uporabijo v različnih kombinacijah,
 • preverjajo skladnost izdelkov s tehnično in tehnološko dokumentacijo, preizkusijo delovanje, vrednotijo izdelke in delo,
 • rešujejo resnične (avtentične) naloge in probleme s področja gibanja in električnega krmiljenja in konstrukcijske rešitve prikažejo s celovitimi konstrukcijami, zgrajenimi s sestavljankami,
 • razvijajo sposobnost opazovanja in predstavljanja tehničnih pojavov in naprav,
 • upoštevajo pravila varnosti pri delu z orodji in stroji ter razvijajo odgovoren odnos do svoje varnosti in varnosti drugih,
 • ob delu gojijo kulturo odnosov in sodelovanja v skupini, gojijo odgovornost, ekonomičnost izrabe časa, gradiv in energije, natančnost ter red,
 • v okviru celovitega procesa izvajanja vsebin spoznavajo svoje sposobnosti in nagnjenja.

METODE DELA:
Delo pri predmetu je povsem praktično, najprej z ročnim orodjem, naprej pa tudi z enostavnim električnim orodjem. Zelo malo je frontalne razlage, vsa večinoma poteka individualno ob delu.

OCENJEVANJE:

Pri predmetu pridobi učenec ocene izključno za izdelke, ki jih pri predmetu izdela.
Pri ocenjevanju izdelka vrednotim spoštovanje osnovnih pravil za delo, varnostnih pravil, uporabo ročnega in električnega orodja, pravilnost upoštevanja vseh danih navodil, pravilnost izvedbe vseh danih korakov, upoštevanje rokov za izdelavo, odnos do dela in seveda estetski izgled končnega izdelka.

Vsakega od korakov lahko učenec večkrat popravi, dokler ni z oceno zadovoljen. Pomemben je predvsem napredek posameznega učenca.

Dostopnost