SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE
PROJEKT EVROPSKEGA SISTEMA RAZDELJEVANJA SADJA IN ZELENJAVE

OŠ ZBORA ODPOSLANCEV
KOČEVJE

 

sadje eu 

V šolskem letu 2017/18 se je naša šola vključila v projekt Šolske sheme, ki ga izvaja Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja, zelenjave in mleka, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti (naravoslovni dnevi, obiski sadovnjakov, kmetij,…). Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Uravnotežena prehrana otrok in mladostnikov naj bi dnevno vsebovala zadostno količino sadja in zelenjave, vendar po raziskavah otroci in mladostniki slednjih ne uživajo dovolj. Da bi spodbudili uživanje sadja in zelenjave v šolskem prostoru, smo se v ta projekt vključili tudi mi.

Našim učencem je tako enkrat tedensko v posebej urejenem kotičku v jedilnici na voljo sadje in zelenjava iz integrirane in ekološke pridelave- vsako sredo po 3. šolski uri. Vsakodnevna ponudba sadja in zelenjave je tako še pestrejša.

Projekt Shema šolskega sadja bomo popestrili z različnimi dejavnostmi. Učenci se bodo lahko skozi spremljevalne dejavnosti seznanili z ekološkim pridelovanjem hrane na šolskem vrtu.

Prepričani smo, da bomo z vključitvijo v projekt pripomogli k oblikovanju bolj zdravih življenjskih navad in k odgovorni skrbi za lastno zdravje.

Nosilci ukrepa so:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje,
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

Dostopnost