1. aprila je potekalo državno tekmovanje iz znanja kemije. Za uvrstitev nanj so pokazali  dovolj dobro znanje : David Stevanić, Nejc Podlogar, Jure  Fotivec, Žiga Murn Lindič in Nejc Šercer. Fantje  so na pripravah vztrajno reševali kemijske naloge  in si zagotovo pridobili znanje, ki jim bo v bodoče koristilo.
Za uvrstitev na državno tekm in dosego bronastega priznanja jim iskreno čestitam.
Nejcu Šercerju pa  iskrene čestitke za izjemen rezultat. Osvojil je ZLATO  PREGLOVO  PRIZNANJE in se uvrstil na odlično  5. mesto v državi.
mentorica tekmovanja
Magda Gornik