POPRAVNI IN RAZREDNI  IZPITI ZA 7.IN 8. RAZRED v šol. letu 2018/2019

RAZREDNI IZPITI

28.6.2019

ŠPORT: ob 8:00

UČILNICA: telovadnica

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Aljoša Adamič- predsednik,

Sašo Mrnjec- izpraševalec,

Franc Valda- član

POPRAVNI  IZPIT:

28.6. 2019

KEMIJA: ob 8:00

UČILNICA: 5ap

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Andrejka Topić- predsednik,

Magda Gornik- izpraševalec,

Neža Sedej- član

NARAVOSLOVJE: ob 8:40

UČILNICA: 5ap

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Andrejka Topić- predsednik

Neža Sedej- izpraševalec,

Magda Gornik- član

1.7. 2019

MATEMATIKA: ob 8. 00 uri ( pisni del), ob 9.30. uri ( ustni del)

UČILNICA: FIZ

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Nadja Oberstar- predsednik,

Franc Žganjar- izpraševalec,

Barbara Škulj- član

ali obratno( odvisno kdo uči)

 

2.7. 2019

ANGLEŠČINA: ob 8. 00 uri ( pisni del), ob 9.00. uri ( ustni del)

UČILNICA: 1A1

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Nikolina Pleše- predsednik,

Brigita Prebilič- izpraševalec,

Iva Mihelič- član

 

FIZIKA: ob 8.00 uri

UČILNICA: FIZ

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Martina Pleše Porenta- predsednik,

Franc Žganjar- izpraševalec,

Peter Gradišar- član

 

Kočevje, 19.6.2019

Peter Pirc, ravnatelj