Spoštovani starši!

… in končno bo vsaj približno tako kot je bilo pred 16. 3. 2020.

S 1. 6. 2020 bodo učenci spet obiskovali pouk v stavbah, kjer so pouk obiskovali pred zaprtjem šol.

Torej vaši otroci, učenci prvega triletja, se vračajo s 1. 6. 2020 na Reško. Skupine več niso vezane na omejitev pri številu 15, temveč so vezane na to, da ista skupina preživi cel dan skupaj, kot je bilo to 14 dni.

Na šoli bo veljal enak red kot do sedaj.

Vstop v šolo bo izključno na glavnem vhodu. Pri vhodu bo zaposlena šole, ki bo otroka prevzela, poskrbela za razkuževanje in otroka usmerila do učilnice. Vstop v šolo za starše v času pouka ni dovoljen, razen če gre za dogovor s strokovnim delavcem šole, ki ga pri vhodu počaka in pelje do ustreznega prostora.

Vsi obroki ostajajo enaki kot so bili v teh 14 dneh tu, torej tako kot ste povedali ob odprtju 18. 5. 2020, prav tako tudi sistem pobiranja otrok iz šole. Pridete do vrat, poveste po koga in zaposlena delavka odide ponj.

Vem, da bo spet nekaj novega za vse nas, a mora nas spremljati optimizem in predvsem fleksibilnost, da se lahko vsi zelo hitro prilagodimo novo nastali situaciji. Vsi ukrepi so izključno z namenom varnosti, ter želje, da minimiziramo možnost obolevanja. Dejstvo pa je, da je uspeh pogojen z delom in sodelovanjem vseh. Sam sem prepričan, da nam bo uspelo…

Lepo vas pozdravljam in zahvaljujem za vse razumevanje

Peter PIRC, ravnatelj